i 20 Tenslotte nog: mastitis 12, laparoscopie 11. Vaginale operaties: Vaginale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 9, prolapsoperatie met of zonder portio-amputatie 90, portioplastiek, plastiek volgens Emmet 9, plastiek volgens Labhardt 7, plastiek vol gens Marion 5, verwijdingsplastiek 12, exstirpatie cyste van de glandula Bartholini 1, fisteloperatie 1, hechten ruptuur 1, operatie op het gebied van de urologie 3, diversen 7. Totaal 145. 8 23 7 Bovendien werden 3 199 doorlichtingen verricht ten behoeve van: personeelsleden 1712, klinische patiënten 52, polikli nische patiënten 113, keuringen Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst 1 322. De onderzoekingen betroffen: 8 562 zaalpatiënten met 21 450 foto’s, 562 klaspatiënten met 1 506 foto’s. Totaal 9 124 klinische patiënten met 22 956 foto’s. Overzicht van het aantal Röntgenonderzoekingen in 1954: totaal aantal patiënten 21 441, totaal aantal foto’s 53 815. Het aantal verlossingen bedroeg 452, waarvan spontane haringen 341 en kunstmatige verlossingen 111. Hiervan: sectio caesarea 32, forcipale extractie 37, stuitligging 17, stuitextractie 14, versie en extrac tie 6, tweelingen 5. Het aantal patiënten, dat in de graviditeit in behan deling kwam, bedroeg 50, waarvan met: pyelitis gra vidarum 7, hyperemesis 24, fluxus in de graviditeit 14, Koch in de graviditeit 5. Het aantal patiënten, dat na de bevalling werd op genomen, bedroeg 36, waarvan met: mastitis 25, ma nuele placentaverwijdering 4, fluxus post partum 7. Voor verpleging in de couveusekamer werden 33 zuigelingen opgenomen. NaCl gonococcen moniiia trichomonas faeces op benzidine faeces op wormeieren ureaclearance diverse praeparaten Totaal aantal onderzoekingen Voorts 8 509 ziekenfondspatiënten met 22 489 foto’s, 1251 particulieren met 3 418 foto’s, 71 patiënten gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met 178 foto’s, 2 048 R.V.B. 2)- patiënten met 4 135 foto’s, 438 personeelsleden met 639 foto’s. Totaal 12 317 poliklinische patiënten met 30 859 foto’s. 725 4 2 176 In de gynaecologische afdeling werden 1 570 nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal operaties bedroeg 374 (laparotomieën 229 en vaginale operaties 145). Er werden 830 curettages verricht. Het aantal kleinere behandelingen, zoals sondages, microcurettages, coa- gulaties, pertubaties e.d. bedroeg 264. Daar er per laparotomie soms meer verrichtingen worden gedaan, is de hierna volgende specificatie op gesteld naar het totaal aantal verrichtingen. Abdominale radicale operatie volgens Wertheim 8, totale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 33, supravaginale uterusamputatie met of zonder adnexa 39, adnexexstirpatie 54, wigexcisie uit de ovaria 1, abdominale exstirpatie myoom 6, ectopische gravidi teit 13, laparotomieën met andere dan bovenbedoelde ingrepen 6, buikwandplastiek 1littekenbreuk 1ante- fixatie operatie volgens Baldy posterior 16, operatie volgens Cotte 3, sectio caesarea 32, inguinale sterili satie 12, operatie volgens Alexander Adams 4. Totaal 229. Appendix Arm, boven Arm, onder Arteriographie Arteriographie kniegewricht Been, boven Been, onder Bekken Blaasoverzicht Bronchoscopie Buikoverzicht Cholangiographie Clavicula Collum Darm, dikke Darm, dunne Elleboog Enkel Fistelopspuitingen Galblaas Hals Hand Heup Hiel Hystero-salpingographie Kaak Knie Maag Maag-darmpassage Maag-passage Mastoïde Myelographie Navicularis Neus Bijholten Nieroverzicht Oesophagus Oksel Planigraphie VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aantal. Aard der onderzoekingen. 1) Rijks Verzekerings Bank. 9 1 60 19 12 29 15 343 Röntgenafdeling Diagnostiek. Verlossingen. 8 230 352 27 11 445 808 796 3 51 201 50 98 486 486 4 538 864 6 1 046 24 617 264 140 16 131 1 248 1 976 61 31 74 39 225 146 47 255 1 623 50 600 500 72 44 1 175 1 760 1 692 19 175 455 195 286 905 1 531 19 1 455 1 856 10 3 275 88 1 345 583 275 62 326 2 399 4 390 237 129 513 300 525 381 253 Gynaecologische operaties. de aard der Röntgenonderzoekingen. Overzicht van I j Aantal foto’s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 273