20 I 10 e. Diathermiebestralingen. Ziekenfondspatiënten 14 342 bestralingen gedurende 267 016 minuten, zaal- patiënten 81 bestralingen gedurende 1 560 minuten, klassepatiënten 7 bestralingen gedurende 140 minuten, particuliere patiënten 863 bestralingen gedurende 17 260 minuten, patiënten, gezonden door de G.G. en G.D. 17 bestralingen gedurende 340 minuten, per soneel 113 bestralingen gedurende 2 225 minuten. Totaal 15 423 bestralingen gedurende 288 541 minu ten. b. Radiunibehandelingen. Ziekenfondspatiënten 138 behandelingen, zaalpatiënten 38 behandelingen, klasse patiënten 33 behandelingen, particuliere patiënten 55 behandelingen. Totaal 264 behandelingen. d. Tracer-onderzoek. Ziekenfondspatiënten 54, zaal patiënten 28, klassepatiënten 6, particuliere patiën ten 17, personeel 1. Totaal 106. c. Contact-Therapie. Ziekenfondspatiënten 496 be handelingen, zaalpatiënten 33 behandelingen, klasse patiënten 1 behandeling, particuliere patiënten 162 behandelingen, personeel 1 behandeling. Totaal 693 behandelingen. Röntgenafdeling Therapie. a. Röntgenbestralingen. Op 8 Januari viel door overlijden het verlies te be treuren van de huisknecht J. P. H. Lodders, die het ziekenhuis gedurende 34 jaren trouw heeft gediend. Na een diensttijd van 41 jaren bij de Gemeente ’s-Gravenhage verliet op 11 December wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de heer C. A. ’s-Gravendijk, secretaris-directie, de dienst der Gemeenteziekenhuizen. Bij diens afscheid werd hem de grote zilveren medaille der Gemeente toegekend. Bij Raadsbesluit van 20 September (Verzameling No. 587) werd het algemene verplegingstarief met ingang van 1 October verhoogd en vastgesteld op de volgende bedragen: voor de 1ste klasse 22,05 per dag, voor de 2de klasse 16,80 per dag, voor de V. HUISHOUDELIJKE, ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN ECONOMISCHE DIENST. Bestralingsafdeling Dermatologie". 1. Weekstraal-caustiek. Ziekenfondspatiënten 187 bestralingen 423 minuten 2 seconden, particuliere pa tiënten 26 bestralingen 89 minuten 16 seconden, klinische patiënten 12 bestralingen 63 minuten 56 seconden. Totaal 225 bestralingen 576 minuten 14 seconden. 2. Röntgen-grensstralen. Ziekenfondspatiënten 5 bestralingen 5 minuten 32 seconden, particuliere patiënten 6 bestralingen 8 minuten 24 seconden. Totaal 11 bestralingen 13 minuten 56 seconden. Hoogtezonbestralingen. Ziekenfondspatiënten 2 279 bestralingen gedurende 38 525 minuten, zaal patiënten 4 bestralingen gedurende 28 minuten, parti culiere patiënten 74 bestralingen gedurende 1 108 minuten, personeel 290 bestralingen gedurende 4 322 minuten. Totaal 2 647 bestralingen gedurende 43 983 minuten. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aard der onderzoekingen. Aantal. Aantal foto’s. Totaal. Afdelingen. Eenheden 11 440 11 440 19 555 19 555 27 839 3 253 731 342 139 124 Totaal 134 477 4 647 Verpleegden. 831 372 88 156 1 197 393 684 52 2 6 121 141 4 841 130 80 601 719 1 827 2 135 912 678 570 156 072 281 627 1 550 1 403 2 012 282 576 5 331 933 1 425 117 8 31 293 192 6 144 780 240 820 1 206 6 232 Specificatie jaar 1954. Niet- verpleegden. 11 393 8 775 2 137 15 645 4 173 2 384 4 398 2 509 35 075 16 034 617 243 731 1 208 1 026 414 904 121 11 393 8 775 2 551 16 549 4 294 2 384 4 398 2 509 35 318 16 765 1 825 1 026 342 20 854 3 360 717 2 885 23 Pols Pyelographie (intraveneus) Pyelographie (retrograde) Rib Rotsbeen Sacrum Schedel Schouder Sella Skelet Stemum Tand Teen Thorax Thorax-lipiodol Trachea Vinger Voet Wervels Chirurgie Ongevallen Rijks Verzeke- rings Bank Interne ziekten: Dr G. Blomhert Dr P. S. Blom Urologie Dermatologie Neurologie Psychiatrie Gynaecologie Obstetrie Orthopaedic Keel-, neus- en oorziekten Tandheelkunde Oogheelkunde Longziekten Ziekenfondspatiënten Zaalpatiënten Klassepatiënten. Particuliere patiënten Personeel van het aantal poliklinische behandelingen in het Diepte. Aantal behandelingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 274