20 12 42 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. het patiëntenverloop in het jaar 1954. 1ste klasse 3de klasse 2de klasse Totaal. Omschrijving. babies. patiënten. babies. patiënten. i patiënten. babies. 107 4 2 4 Overleden in 1954 13 3 36 2 599 4 657 In verpleging gebleven 3 5,39 specialisme in het 1954. Kinderen. Totaal. Specialismen. Mannen. Vrouwen. 134 63 1 70 7 4 11 5 5 8 8 Babies 276 255 9 540 Totaal In verpleging gebleven op 1 Januari Opgenomen in 1954 Totaal verpleegd Ontslagen in 1954 Het gemiddeld aantal opgenomen patiënten per dag bedroeg: Het gemiddeld aantal ontslagen patiënten per dag bedroeg: Het gemiddeld aantal overleden patiënten per dag bedroeg: Het aantal ontslagen patiënten in pCt. v. h. totaal aantal patiënten bedroeg: Het aantal overleden patiënten in pCt. v. h. totaal aantal patiënten bedroeg: Het aantal in verpleging gebleven patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten bedroeg: 30 803 72 36 1 093 494 107 103 1 58 59 54 5 2 16 3 4 4 833 761 3 10 3 3 6 163 1 43 44 619 10 046 10 665 9 572 16 6 10 3 5 10 332 13 483 496 475 21 8 664 11 544 12 208 11 011 1 197 540 2 4 169 31,35 30,16 1,48 90,19 4,42 I. Overzicht van Chirurgie Orthopaedie Urologie Keel, Neus- en Oorz. Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten Longziekten: a. Tuberculeuze long aandoeningen b. Niet-tuberculeuze longaandoeningen i Inwonend personeel. III. Specificatie van het aantal OVERLEDENEN per

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 276