J II i h 20 I 2 1 020 15 Zuidwal Stevinstraat 964 56 i) I 1^ I aantal gen..dd verpleeg- dagen. duur- VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN Specialismen. 4 37 11,43 9,25 44 503 988 15,93 875 12 013 257 681 21,45 62 16 042 18,34 11 076 240 651 21,72 BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Totaal. SPECIALISMEN Klasse. Zaal. Maanden. 18 7 13 18 19 84 84 16 1 17 Totaal 1 655 28 260 72 79 2 094 2 Totaal 82 938 1020 het aantal BESCHIKBARE BEDDEN Totaal w.o. 4 infectiebedden. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Chirurgie Orthopaedic Urologie Keel- Neus-, Oorz. Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten Longziekten (niet tuberculeuze long aandoeningen) Bestralingen Besmettelijke ziekten. Inwonend personeel Babies 785 686 182 2 16 6 5 2 6 3 1 2 12 3 2 68 69 150 110 gemidd. verpleeg- duur. 22,67 34,50 50 22 270 57 27 31 140 57 10 22 202 12 3 28 2 5 356 1 284 539 223 1 892 599 380 489 4 258 50 40 2 150 157 2 803 686 189 15 472 47 gemidd. 1 verpleeg- duur. 3 365 273 207 798 1 538 575 363 379 2 716 131 35 79 107 510 78 812 8 895 4 457 9 473 19 311 8 193 10 392 10 524 75 656 4 638 566 2 094 1 717 5 923 35,40 16,17 26,50 16,04 11,60 22 4 2 1 10 8 1 2 29 3 651 336 239 831 1 684 635 374 403 2 930 146 40 79 107 558 238 26 14 35 70 54 43 40 232 4 30 4 10 38 84 448 10 312 5 078 9 706 21 248 8 822 10 781 11 061 80 091 5 178 682 2 094 1 717 6 463 gemidd. verpleeg- duur. 23,13 30,69 22,91 11,68 12,61 13,89 28,82 27,44 27,33 35,46 17,05 26,50 16,04 11,58 260 30 16 36 80 62 44 42 261 4 30 4 10 40 ver- pleeg- 39,33 16,— 3 S A 280 133 82 10 45 30 9 48 177 19,84 22,52 19,95 7,20 13,51 10,50 38,— 22,22 21,07 17,50 22,17 16,33 5,— 7,50 10,- 9- 24,— 14,75 23,42 32,54 21,53 11,87 12,55 14,25 28,62 27,76 27,85 Algemeen totaal aantal ver- pleeg- dagen. 1ste klasse aantal ver- pleeg- dagen. Vllb. Specificatie van op 1 Januari 1954, naar de gebouwen. Longziekten: a. Tuberculeuze longaan doeningen b. Niet-tuberculeuze long aandoeningen en klasse in het jaar 1954. V. Gemiddelde VERPLEEGDUUR per patiënt in dagen, berekend naar specialisme (excl. long-t.b.c.) Bestralingen Besmettelijke ziekten Exotische ziekten Inwonend personeel Babies Chirurgie Orthopaedie Urologie Keel- Neus- en Oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten aantal pa- tiënten. aantal pa tiënten. aantal i pa tiënten. aantal pa tiënten. I VI. Specificatie van het aantal verpleegdagen over 1954 van lijders aan 2de klasse aantal i ver pleeg dagen. Vila. Specificatie van het aantal BESCHIKBARE BEDDEN gedurende 1954 naar specialismen en klasse. 3de klasse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 279