I I Q -E w u. s t i.i 1 11 I I I B I 1 e3 v) r- 8 5 5 I I I I I I I I I I I I S - I I I I I I I Illi I I I I I I I U X S> 18 fe - 5 s 5 <s t a s rI 5 -X <5 2 rz S 8 R - 2 5 1 I I I - -5 u -5 I |S 5 3 N - <U - cd 5 5 5 I - 8 J-sS^I i a cU-Êg Óv2öi <*“1 liiS fh:- ^==1 CO ii|P óo“a3 7. a I m KS £.r ,|i |h 1^: ui| W dis t;n drf cfil UH S-a- 5 a73 V, I 2 a ts s b S 5M s i s X 'O rr \o o r- c —I (T) CM CM 2 00 CM jr> IBBJOJ CT w> •T) CM •jOAfuqos sjna|ojjuo3 8 ajsidAi CM CM CM 00 rc CM OC CT I CM X •jnaiBiujojuj •SOTUIUIOO-’fpV CM •y jaqonsaing (N ‘0 jaipnEaing ■D Ch ct •y S9IIUUIO3 *3 jaqansaing cm ri oo •g saiuiaio^ cm sC CM CC CM CT CM CM co cn CM •O E c I CT MO o CM •g JBBU -ajquiB 'uipy •S9IU1UIO3 -pjooH c JO •spusrpsq'juB^ ojsidAi •JBBU -ajquiBpajng •y JBBU -ojquiB -uipy •SUBPU3J9J9J -jounfpy m CM ^s -u c •jnnjBJjsrSsj jsqonBajng ■5 I Q C s JO S ’V suBpuajsja^ jo jnajBJjsiujiupy JBBU -ajquiB -uipy N Sk 5 u U Ö5 I CM CM I E ■o ■o N cd N JJ .2 ’u <Z) a o fo z o LH CO 5 c E I CT in m o C o U z E a OO •jBBuajqtUB -pjooq •p3Bd oo$ SO SC <N N S CZ5 5 o -B QC t- CT E H CO Er< "O Ji o.“ h N UJ N o a o Q. Z. o “3 o c/T CT o Pr< - co 1-0 5 cc 2 5 CM CM CQ --u .2 to ‘i <u i? ■o.o 5 3- E X-E g E a Su w "|-Fl’* 5 Er< r -u <v 3 0) g piaqjB 9JBI9OS -a 'iqury 3 CQ N AZ «L- c s; s c 'T- 3 praqjE 3|Eioos *A 'iqiuv 'V praqJE SfBlAOS *A qquiv ■t f" g -O cd <r J N o <u <i> ffl CQ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 27