I s I i* i 1 s f 0- I I I I I 5 I 20 s' i I •I ds l> R vs I L g B i S i I en s 1 Hi I s I I R S I I S I ■U a: L I vs o” en O oo’ r4 \o r- t? |U‘l 5 w O c o oa z ui S Q s i I I 1 2 x g x 5 21 I. vs I 8 I. I 5 R I I- 5 g i s en 3 i. o' en OO «R I z I. I 8 8 I. t oó I 8 •'t 3 s 8 S I I 5 S 5 3 5 S '5 8 S o 3 c3 V) op *8 z 8 5 5 X) s so 2i 8. f g> .s k o I I I 8 8 8 Uil t s? i i f 3 8 g I. I. I. vs vs O R s 3 S I’ S I 2 s 3 <N s g i f js J g g o o VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN O Os r r SO en r H I— O R R en R R h— 4 pj o VS Os Q z w H c/) Z w o” o vi «3 •o ,tM m ffl 8‘ «5 E 3 s a o d u o> VS o E es c s Q Q 55 <5 *o 55 -S o H e 8 ai JU u <u S© vs Os vs so’ ^o vs N a 55 2 G ♦S :O CC <Q en Os oo OO sO Os” en en Os’ oo en’ o <L> JQ 00 Os en V^ ’3’ VS S i OS VI oo 00 <N en SO* Os CM SO 00 OO en en oo’ s 2 3 ■e s CM R O 3 C3 Cfl ÖD 55 •o aS Os vs oo en vs en CM* Tt OO Os m en ri s VS VS VS CM CM VS a VS CM 00 VS o os 7t VS v> V) VS O vn> nr SO (N Os oo’ so vs VS oo VS CM CM 00 CM 00 Tf Os cm” o VS Vs” CM en 8’ OS en en en Os CM SO C 'öS E c i :O c 0) _vi £Q 5 3 s' 5 '6 a> O c 3 ■8 c _N o T3 a Os” OS en rt en vs Tt Os O r- os en O 5 O s vs vs VS ■S Q 5 vs O o o r-~ vs <N en os” cm” oó Os en C e ai o ■8 S _N O 1 I en tT O CO X V3 T* O M tfl rtl CS (/3 4) E oo qs ai es so en OO Tt os os r- l-ë 2 CM VS vs i CM ai T5 JJ P -e s vs ■K S HU z r s i a> ÖD E o 5 g* a 8 T5 V3 s .s, =5 S •o S 60 2 T3 N 5 5 s -5 c>" as "O a g S ai ■c o 8 fe 3 t? T3 v> 8-§ •S> c E .2, f - i s ■o 3 s •O T5 E c 8 8 --S Q 1 8 8 g g x> <5 55 S o H J2 03 U CQ C -c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 285