20 23 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN de totale kosten per verpleegdag in 1954. Ill 287 762 verpleegdagen. LASTEN. Totaal bedrag. Per verpleegdag. AfInhouding wegens genot van emolumenten van het personeel BATEN RECAPITULATIE. Ill Jaren. Bedrag. Jaren. IV. Kapitaaldienst 1954. UITGAVEN. INKOMSTEN. 307.927,88 55 243.392,42 2.014,49 581.758,81 Totaal der lasten AfBaten Operatiekamers Path. Anat. Bact. Lab. Poliklinieken Röntgenafdelingen Rouwkamer Ruimten verhuurd aan derden Diversen 1921 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1951 1952 1953 1954 Werkelijk bedrag. 26.964,09 3.474,42 boven de boekwaarde van vervreemde kapi taalgoederen 1921 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1951 1952 1953 1954 Werkelijk bedrag. 307.927,88 271.816,44 8,818 7,670 8,282 7,344 5,713 7,299 15,691 16,804 18,275 18,01 19,988 0,688 1,242 1,293 1,667 1,225 0,953 1,099 1,260 1,533 1,488 1,653 8,130 6,428 6,989 5,677 4,488 6,976 14,592 15,544 16,742 16,522 18,334 398.742,35 194.647,18 170.304,79 317.461,90 5.492,— 18.556,— 338.186,72 1.443.390,94 7.195.101,27 1.443.390,94 5.751.710,33 I 5.751.710,33 25,003 5,015 19,988 19,988' 18,334 1,599 13,962 1,088 5,076 3,981 0,508 26,214 TL l’211 25,003 Niet inbegrepen renten, afschrij vingen en huren. Totale kosten per patiënt per verpleegdag (inclusief huren, renten en afschrijvingen) Totale kosten per patiënt per verpleegdag (exclusief huren, renten en afschrijvingen)5.275.987,06 a. Kapitaalverstrekking door de Gemeente b. Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden c. Bedrag, waarmede de boekwaarde van de voorraden per 1 Januari 1954 die per 31 De cember 1954 overtreft d. Opbrengst van vervreemde kapitaalsgoederen a. Aanleg en uitbreiding b. Aflossing op de leningsschuld aan de Gemeente c. Uitkering aan de Gemeente wegens opbrengst j Renten, afschrijvingen en huren. Berekening van III b. Overzicht van de totale kosten per verpleegdag in de jaren: 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1951, 1952, 1953 en 1954. j Inbegrepen renten, afschrijvingen en huren. Overzicht van de kosten aan voedingsmiddelen per voedingsdag in de jaren: 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1951, 1952, 1953 en 1954. Kapitaalslasten Personeelslasten Onderhoudskosten Diverse verbruiksartikelen Algemene kosten Huisvestingskosten \f 581.758,81 460.148,62 4.017.729,39 j 312.978,37 1.460.835,53 1.145.756,88 146.236,12 ƒ7.543.684,91 348.583,64 7.195.101,27 1,386 0,676 0,592 1,103 0,019 0,064 1,175 5,015 1,044 0,687 0,575 0,399 0,436 0,851 1,051 1,137 1,224 1,189 1,294

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 287