I 8 1 1 1 s •i 20 1 I •I f 3 s u« SÏ5 sëag rji so e4 r4 SÓ o rï r< rë «k 1 s lWi I •a as 25 5 ■E 9 E s Cl E 73 oÖ>*£££££oi:<sö 8 -o a X 8 ca - x> o S 8 co «r Os s g B s 8 E O 8 SS S a x Tt 98S sas I S i S< SPSS cm’ MD OO a RP S! p «ri 2 I •s-sg ll; co <C "o SSSSr Sï£g? q§’§si en g) .S 15 -o G SSPS5K LsssspsL L O Tt Tf o cm” en oo cm os” cm” tz? Tt oo »r? oooo tr> en r~ tr> cm oo cm oo «zd en cm en Os cn_ r- O^ N ’t «r> MD «r> en oo tt 1 o 2 u 8 8 Q O ■1 o •2 ^£iS cS g •-Sg-g 5g.so| I.S g g'5. iilsl oÊaao •2 Os 5g s X X 5 X a e a g.s S o Sa-S^lhig g S-| 1 ë’iiih s E-s- P VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN r r r CQ R R R R R R •o cm o cm” oo So 8 <n 0/ DX G .G o» 8 V E S c S o Y a j} o <5 M G> •o 1 2 "cr Os N CN SO O -O E s 0) c cS os só cm en oo cm” CM Os cm 0£ T O> O en en os MD Tt tr? C *3 <v 0£ J= -Si G i <L> M G 0» i «s ‘S. rM CM” O en en *r> \o «n m O OO 00 Tt^OO O CM Os, Os SO CM s un 00 Os oo’ O MD CM s tZ) Os 00 c G CM 00 O SO SS m os Tf os’ CM MD R R '5 Os «r> C\O^ r- so md tt CM MD C4 CD os m X R «J oo <N I R R| ■et O\ CD xf oo^»zy OO CM* r- tj- cc tr-, MD MD SO 00 I CM SO t/D OO I t*D oo” en oo cm Os O m en Os CM Tf O Tt O en en 00 C "O o ll Tt R R OO :i *c G R R R c S» hlh sSïSö allll Tt’ en en cm’ —’cm’ so so m’ Os CM tj- en O Tl- CM r- tr> 3 u n. $j §5 ■S tt! Sc "en ■5 u •5 ai a 0 -'§ a Z s ■g e 7 a q e ::ilM :s-së ill •8 g «P os J «2 5/5 e ,g f f H s s es »J= a a S O O a h O e C M CC X X o o a 5<aa o<ai0 O C/5 .2 e 'i e o e :aöi &C op ao es 8 8 c 2 P o O O O S E Z

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 289