20 f 1 27 H VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN BIJLAGE. 2.900,60 2.448,02 452,58 Beschikbare kasgelden per 31 December 1954 J, Ontvangsten. Beschikbare kasgelden per 1 Januari 1954 Rente van het fonds, groot 25.000,berustende bij de Gemeenteontvanger Opbrengst en kosten door uitloting en aankoop van belegde gelden van het vaste fonds Rente van het fonds, gekweekt uit de niet bestede rente, alsmede opbrengst en kosten bij verkoop van de belegde gelden van genoemd fonds Verkoop van effecten uit het gekweekte fonds De administrateur, J. A. VAN DEN BOOGERT. Gezien De geneesheer-directeur, VERSPYCK. 64,77 2.005,— 29,32 755,- 46,51 Uitgaven. Bijdragen aan patiënten VERSLAG, betreffende het fonds van het rentelegaat Grovestins, voor half-vrije bedden, over het jaar 1954. van wijlen Mejonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 291