II I:: Q O -3 I F 22 I 3 •5 g s s s s Z s s s s s STS O. •o S eol ll H ël.E 8-gt*J2^a.^ Sl-S'E c g 3 s I s 3 25 z n f N I cü I I m'o 5; s O* -2 "e S (V o g. u? "8 S Ln L L O o- oo" o" m< O' O en O O en 04 04 r- Tf 04 -i S Ln l. L ms o- oo o Mn en O en O O r- o4 04 o- rj- 04 T-i S Ln L L o" o oo o Mn" □s O en O O en 04 04 o- tt 04* —i 8 n Ln L L so o oo ó'in 't O en c O' en 04 04 O- Tt e u o tt o B es .2 5 i(S s s s' s' 8 Z en 04 04* en tT M“i tT oi nn L L I L en O _-.... §1111 f r r r r =s KSSSSaaSS I 8 8 5 :E T3 s J 5 fe §12 Z’E S i Ï.IB H-ï •ö-É-fO ‘J -I n Ln L L oo" O'" oo" O vn" SS li.ï g||t ïa sJ gf ë.s a-5* £1ë1 o| It I |f I I H S 5 pi 152 VERSLAG GEMEENTELIJKE DRUKKERIJ R R R R <D E M s g o 5 en en 04 \D oio4" »n rt Os s© s© s© s© m en Os 04" '/n Os in o O _q E s 0 D <y o. c jj to CQ en Os 04" O Os en o^ 00 00 00 00 04 oo O' 04 04 Z oo 04 00 o^ en en e4 \o os" 04" O O oo en r en en r en en <N s© 04" oi Mn Tf OS S© s© s© SO en Os 00 oo oo 00 04 04 «3 g ëc I R Os s© oi mo s© cn jg fÖ (U f _o <5 S G i OJ. R R 0-0 0 04 04 o- Mn en en 04 s© 8 8 oo en O< rt O O oo wn oo Z 04 8 Tf en **1 i en i 04 I vn I I oo I~e4 1^ 1^ Mn o-" oo" q" Mn" en O en o O o- 04 04 o- xt 04 Z S© k 04 g> X c 8? o2 ■i «2 o *P c fc 3 T cz> .2 o v: AS oo E- O 5 8“ o b Q M~> s u iQ” 4> O m CQ .ES en Tt o- en 04 Tf o> oo" O- Tt 04 0 04 3 -2 en oi s© i 04 O- en 04 s© 5 S .Ê’lsi ■£*S8 i 3 g c c5 o sjls-i S ai Q 5 -- v 5 i 5-.U 3'C2 c .g c v“ M o “i E-g tul g S g c ^-S E o-® ■P E«P«5cc§wo« O Bo c g ’8 4-> G -E J r -i O Qj u O aa ■p w .8 2 I <L> O O Q Q •u C 4> r- O W5 <U Q o_Nj j Z C C O A q5 S z Tf Tt 04* 04 R R R R R R c 8.2 •-. q,^ s ’-i 04 en xr Mn s© ■E C u-g x 75 g .9 u Q J S <3 <j H 04* en Tt <ri sc .2 o* Q Z i M u I G U L. Q. o o ai O O P ot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 306