23 11 GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Omschrijving. Artikel. I 16.280,84 17.500,— 99 II III 32.580,41 32.000,— 99 IV 150.000,— 148.316,96 j 616.500,— Totaal der lasten 606.314,22 kapitaalontvangsten en -uitgaven. III. Raming 1954. Totale raming. Omschrijving. 6.200,— 8.507,58 6.000,— 175,— ƒ10.309,91 1.802,33 Meubilair 3.300,— 4.630,— 9.137,50 7.187,25 3.000.— 1.207,50 1.950,25 Kantoorinventaris 99 99 Vervoermiddelen 2.500,— 9.571,54 5.221,54 1.850,— 9.571,54 5.000,— Instrumenten 375,— 375,— 375,— Gereedschappen 99 99 300,— 300,— 300,— Onvoorzien 99 99 6.000,— ƒ13.330,— ƒ29.693,95 ƒ15.694,83 ƒ13.999,12 ƒ10.363,95 ƒ14.000,— 99 99 99 99 99 99 99 3.934,91 99 99 99 99 99 Lasten. Kosten inzake hoofdleiding Gezien: De hoofddirecteur, F. Bakker Schut. 99 99 112.500,— 13.500, — 3.500,— 23.500, — 75.000,— 19.000,— 85.000,— De administrateur, F. C. H. Böhmermann. Over te brengen naar nieuw dienstjaar. 14.094,61 3.071,97 21.441,11 25.681,54 16.784,48 10.286,51 3.300,77 7.002,88 12.356,89 Uitkomsten 1954. Restant crediet j 31 Dec. 1954. 99 Uitkomsten over 1954. Overgebracht van vorige dienstjaren. 73.609,72 19.156,61 89.119,11 113.229,81 Kosten in verband met de voorbereiding, uitvoering en financiële afwikkeling van opruimingswerken, werken tot herstel van oorlogsschade en werken in wederop- bouwplannen, ingevolge de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen Goedgekeurde j aanvullingen en wijzigingen, j Toelichting op de rekening van uitbreiding". Kosten wegens leveringen en diensten door het Centraal Archief, de Centrale Type- en postafdeling, de Centrale Bibliotheek, alsmede door de Fotografische afdeling ten behoeve van andere diensten, secretarieafdelingen en derden Oorspronkelijke raming incl. goed- gekeurde wijzigingen. Specificatie „Aanleg en Kosten inzake hoofdleiding van de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, alsmede voor de coördinatie van door andere diensten en bedrijven, in verband met de wederopbouw en de uitvoering van het bouwprogramma, uit te voeren werken a. Hoofdleiding en coördinatie b. Bemoeiingen in verband met het verstrekken van algemene adviezen, werkzaam heden ten behoeve van commissies enz c. Juridische adviezen en werkzaamheden inzake Woningwet, Woonruimtewet enz. d. Woningbouw e. Planning en voortgangscontrole van de woningbouw en de daarmede verband houdende openbare werken Goedkeuring werken g. Werkplan gemeente ’s-Gravenhage-Urgentiecommissie Openbare Werken h. Adviescommissie voor het Verkeer i. Juridisch-administratieve bemoeiingen en adviezen in verband met de stadsontwik keling Algemene werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling Kosten voor werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van a. Uitbreidingsplannen b. Wederopbouwplannen c. Saneringsplannen, doorbraken enz d. Algemene werkzaamheden, mede ten behoeve van het stedebouwkundig onderzoek 11.000,— I 3.000,— 9.500,— 13.500,— 29.000,— i 19.000,— j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 317