I I y i= u p 23 r r r I s f I 1 g o I I I I i Is r I r r I I 8 13 i r i 00 oo g s s B I. s 8 *3 I s 8 5 S CÖ g - g. 1 s 8 s 8 8 8 Ss' 0.2 L s Ie 5! o L L K 1 5 n S S L 00 CM 3 L cm" cm en r~ 2 I L 't. 5 I 2 I l r I 2 8 2 n L 5 R 8 8 2 S r s S3 I p r GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING R R R 00 o oo R 00 OO R CM os" o 'A, oo en c» "o CM cm en •a, O\ JE ■'T R OO CM R en cm CM <Z) o g rt :E? C/5 •E E Q CA C t en g ri en rj en in Ch <5 -Q E o <y D cn <6 o 0) •o' tZ) 3- z 3 en CM R >A r OO oo en oo CM SS «A en oo en •A oo oo en «A IA V oo CM 00 en oo IA) en en «ri IA) ‘C en s© CM IA, S© en" en ■'l- o s© <aT S© IQ IA) IA) en S© ri oo wn 00 s© CM o> 4» 1 ÖQ CM CM en r" CM 5; S2 o »a o u •5 s i 1 00 <u "■T SS É-E 5 R IA. 1 H S h -= m A Cs U. N O sS 0.2 sa se en 2 X?, &2 00 3 C C-l IA Tt r- en en >A) «A CM I «A OO oo TT i oo cm" cm" en r~~ en CM en CM* IA) Tf r-^ cm^ Os" >A 00 en Tf cm’ Tt" o" oo Os ri 2 r<i I CM <A O' ■’T 00 00 <z> o .E E f— o« -£j »A IA? en r- CM •A R CM <-i CM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 319