I B r 24 Geïnde bedragen aan erfpachtscanons. Verhuringen, verpachtingen en dergelijke. In het jaar 1954 was de opbrengst van de verhuurde, 6 Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Woningbeheer” In het verslagjaar werd, wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Woningbeheer” als ver goeding geboekt een som van f 1117.998,87, waaronder mede de vergoeding betreffende in aanbouw zijnde complexen begrepen is. In het jaar 1954 werd aan erfpachtscanons geboekt een bedrag van f 5.283.384,31. f 70.901,50 86.903,20 80.595,16 Van dit totale bedrag heeft betrekking op woningbouwverenigingenf 1.145.885,57 zogenaamde „oude erpachten” 36.477,48 gewone erfpachten (voorwaarden 1911 en 1923) 4.101.021,26 in gebruik gegeven en gepachte eigendommen f 238.399,86 in totaal verdeeld over: gronden bouwterreinen. uitgegeven terreinen De opbrengst van de in het jaar 1954 gehouden onder handse verpachtingen met inbegrip van de verpach tingen die gestand werden gedaan na onteigening of aankoop van 492.94.91 ha bedroeg f 57.705,70 of rond f 117,— per ha; de opbrengst over de jaren 1953, 1952, 1951 en 1950 bedroeg onderscheidenlijk f 111, f 116,60; f 123,— enf 115,— Het totaal van de ten behoeve van gemeentelijke diensten en bedrijven in gebruik zijnde terreinen be loopt een oppervlakte van 7.94.70 ha met een jaarlijkse vergoeding van f 55.166,74. Hypotheek op erfpachtsrechten In 1954 werden, voorzover de dienst door inlevering van stukken daarvan kennis kreeg, de volgende 726 hypothecaire geldleningen verstrekt tot een gezamenlijk bedrag van f 23.462.694,11, waarvan: VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 9.929.150,— 6.788.570,— 43/4 3.266.230,— transporteren f 19.983.950, 5, 22.498.282,19 >5 >s 3 118 3 107 15 6 9 3 4 1 48 1 II 4 1 1 5 1 5» W 546.412,27 417.999,65 99 25 10 1 J5 W J, 168.000,— 212.401,39 2.860.342,72 146.450 184.250,— 596.640,— 25.350,— 744.000,— 320.000,— 10.167.150,— 6.788.570,— 3.266.230,— 251.000,— 3.371.920,— 283.650,— 2.562.000 320.000,— 677 le hypotheek tot een bedrag van 46 2e 5 3e ,5 5, 5» Deze geldleningen werden als volgt gesloten 350 bij 18 hypotheekbanken tot een bedrag van 139 bij 21 verzekeringsmaatschappijen tot een bedrag van 74 bij 11 pensioenfondsen tot een bedrag van 3 bij 3 bankinstellingen tot een bedrag van 8 bij 3 instellingen tot een bedrag van 152 bij particulieren tot een bedrag van De hypotheekrente der le hypotheken bedroeg: Hypotheekbanken 71 maal 31/: pCt. tot een bedrag van Verzekeringsmaatschappijen en Spaarbanken 4 maal 3% pCt. tot een bedrag van Pensioenfondsen 2 maal 3% pCt. tot een bedrag van 3>/2 33/4 4 4*/s 899.000,— 1.050.000 2.523.260 405.500,— 3.034.700,— 204.000,— 830.800,— 29.300,— 166.850,— 287.820,— 35.000,— 128.000,— 1.557.000,— 27.460,— 3>/2 35/s 33/4 4 4'/8 4/4 4V4 43/4 35/8 33/4 3% 4 41/g 414 41/2 4% 5 0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 324