24 75.070,— i I ƒ3.510.281,— Verhuringen, ingebruikgevingen e.d. Toewijzingen in eigendom. HOOFDSTUK IV. EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN NIET BEHORENDE TOT HET „GRONDBEDRIJF 1909”. de wederopbouwplannen Bezuidenhout A, B, en C, Sportlaan, Stadhoudersplein en Zorgvliet. Voor zover het Gemeentelijk Grondbedrijf in baten ontving, werden de volgende bedragen verantwoord: 25 50 I 15 j Herschatting 1954. Ingevolge het bepaalde in art. 38 van de Algemene Verordening op het beheer van de bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933 no. 23) werden de rubrieken „Gronden ”en „Bouwterreinen” door de Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf geschat. In zijn vergadering van 5 Sep tember 1955 stelde de Raad de waarde van deze rubrie ken vast op onderscheidenlijk f 8.306.245,15 en f27.589.415,50, zijnde in totaal f8.492.660,65 hoger dan de gezamenlijke boekwaarde, vermeerderd met de ge schatte kosten van nog uit te voeren aanlegwerken. Mede gelet op de uitkomsten van deze herschatting werd, ter voldoening aan het bepaalde in het 2e lid van art. 47 van vorenvermelde Verordening, het percentage van bijschrijving van rente op de rubriek „Gronden” voor de jaren 1954 tot en met 1958 op 1 gehandhaafd. 2 I 24 In het jaar 1954 waren onder andere in exploitatie VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Oppervlakte. Boekwaarde. Omschrijving. ha a ca Gronden in de Escamppolder 1. 23 5» 5? Totaal I 92 3.117.133, ƒ3.510.281,— 42 Jaar. Ontvangen bruto huursom. Aantal. Jaar. Aantal. Bijbetaalde sommen. 9 90 2. 3. 4. 5. 5 4 10 3 2 2 1 1 1 68 14 55 27 40 39 81 19 82 63 73 90 40 00 95 40 00 60 60 90 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1950 1951 1952 1953 1954 6 4 21 33 28 1 10 14 14 37 39 41 62 123.225,— 140.184,— 125.120,— Geschatte waarde. 127.999,91 475.226,50 262.940,77 350.200,07 367.173,60 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 6. 7. 8. 45 36 50 23 23.320,— 37.175,— 19.900,— 315,79 3.263,04 5.937,46 4.363,39 41.351,25 70.767,30 48.479.24 65.508,13 55 23.320,— 37.175 19.900,— a b c 72 60 302.400, — 264.000,— 294.400, — 99.540,— 26.040,— 225,— 02 64 94 I 65 18 79.653,— 82.880,— 97.710,— 6.975,— 89.980,— 275.880,-1) 305.800,-0 179.300,— 38.460,— 79.653,— 82.880,— 97.710,— 6.975,— 5, 10 37 19 252.292,— 220.255,— 245.618,— 100.586,— 60 46.198,— i 40.514,— 85.664,— 11.428,— Het hier vermelde bedrag aan boekwaarde en het bedrag van de uitlichting dienen te worden verhoogd met ƒ21.000,voor op hoging van het terrein, waartoe de Raad in zijn vergadering van 2 Augustus 1954 (bijlage no. 473) een crediet verleende. 2) Idem, met ƒ36.900,idem. 22.854,— I 37.487,— 19.502,— 130.619,— 144.326,— 125.063,— 89.980,— 275.880,— 305.800,— 179.300,— 38.460,— 230.167,—i) 255.129,—2 149.590,— 45.460,— 4.492,— 34,— 190.047,— 362.600,— 322.138,— 40 00 40 90 123.225,— 140.184,— 125.120,— 302.400,— 264.000,— 294.400,— 99.540,— 26.040,— 225,— 213.376,— 362.600,— 322.138,— Gronden aan de Kijkduinsestraat Terreinen in het plan Morgenstond a. Schoolterrein aan de Exlostraat e.o b. Schoolterrein aan de Tinaarlostraat e.o c. Schoolterrein aan de Steenwijklaan e.o d. Schoolterrein aan de Zuidlarenstraat e.o Terrein nabij de Cannenburglaan/Loevesteinlaan Terrein aan de Woudenbergstraat/Amerongenstraat en Renswoudelaan Terreinen aan de Lockhorst-, Twickel- en Uienpasstraat Terrein aan de Beatrijs- en Vierheemskinderenstraat Terrein aan de Pieter Langendijkstraat/Sara Burger- hartweg Terreinen aan en nabij de Godetiaweg/Aronskelkweg Terrein aan de Jan Vosstraat Terreinen in het plan Morgenstond a. Sportterrein aan de Zuidlarenstraat e.o b. Sportterrein aan de Genemuidenstraat e.o c. Sportterrein aan de Erasmusweg e.o Terrein aan de Assumburgweg Terrein aan de Tholensestraat Terrein aan de Kielstraat Terreinen langs de Benoordenhoutseweg Terreinen aan en nabij de Fruitweg Terreinen in het Hubertuspark Bedrag van de uitlichting. 213.376 362.600,— 322.138,— 1 33 1 29 a. Exploitatie terreinen in wederopbouwplannen. Uitlichting van eigendommen. 69

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 327