24 f B II. KAPITAALDIENST. I. Inkomsten „Grondbedrijf 1909". f 17 I J f Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag van/46.125.537,22 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909’’ en de toe lichting daarop. Artikel Vil. Kosten en uitgaven exploitatie bouwter reinen in het saneringsplan „Keizerstraat- West". Het op dit artikel geboekte bedrag ad 29.689,20 is samengesteld als volgt De op dit artikel verantwoorde som ad 6.071,80 is als volgt samengesteld: Op dit artikel zijn de navolgende kosten geboekt tot een bedrag van 173.588,17. Artikel VIII. Kosten en uitgaven exploitatie bouwter reinen in het saneringsplan Van Boecop- straat". VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Transport f 84.632,17 82.485,24 33.182,38 7.990,24 90.475,48 31.719,04 6.029,70 15.460,77 24.054,58 173.588,17 741,43 29.689,20 b. 6.071,80 800,05 929,21 1.729,26 5, 45.163,80 ƒ2.367.316,06 80.654,17 Inkomsten. 3.978,— Transporteren f 84.632,17 5» 55 Artikel VI. Kosten en uitgaven exploitatie aandelenbezit in de N.V.Ockenburgh. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 90.475,48 bestaat uit: Artikel IX. Kosten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. d. Exploitatielasten „Meer en Bos": 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd enz. 6. Onderhoudskosten 1Kapitaalslasten 2. Door dc Gemeente te dragen aan deel in het nadelige exploitatie saldo Evenals vorig jaar wordt het door de Gemeente te dragen aandeel in het nadelig exploitatiesaldo gereser veerd en belegd in het Financierings- en Beleggingsfonds der Gemeente. 133,10 46,47 98,68 3,60 600,— 3.096,15 94,39 60,— 5.837,80 79,61 776,58 83,09 28.088,10 1Algemene kosten 2. Onderhoudskosten 3. Kapitaalslasten 4. Storting erfpachtsfonds, grond lasten, enz 1Algemene kosten 2. Onderhoudskosten 3. Kapitaalslasten 4. Grondlasten van het woningbesluit II. gedeelte B., uit te keren aan de Gemeente Artikel X. Uitkering aan de Gemeente wegens ontvang sten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. (zie de specificatie bij artikel IX van de Baten) 309.824,67 827,72 369,19 269,65 707.25 31.008,57 c. Exploitatielasten „Steenvoorde” 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Kapitaalslasten 5. Door derden uitgevoerd enz. 15.254,27 6.623,81 5.509,38 311,43 4.006,20 13,95 7.768,73 2.498.08 5.956,43 17,40 4.237,11 60.176,42 e. Exploitatielasten van industriegebouwen: 1Algemene kosten 2. Door derden uitgevoerde wer ken enz 3. Onderhoudskosten 4. Vergoeding wegens gebruik van gronden Uitgaven ten laste van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd: 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd enz. Onderhoudskosten b. Uitgaven ten laste van de sportterreinen „Groenendaal”: 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Materiaalkosten 5. Door derden uitgevoerd enz. 6. Onderhoudskosten (verschil tussen artikel VII van Baten en Lasten). c. Batig saldo terzake van de exploitatie reclame objecten (aandeel Gemeente; verschil tussen artikel V van Baten en Lasten) Artikel XI. Uitkering aan de Gemeente. a. Batig saldo van het „Grondbedrijf 1909” (verschil tussen art. I van Baten en Lasten)2.320.423, Batig saldo terzake van de exploitatie bouw terreinen in het saneringsplan „Keizerstraat- West” I. gedeelte A., uit te keren aan het Gemeenschappelijk Fonds ingevolge artikel 29 695,10 1.869,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 335