24 18 Uitgaven. I. Kosten en Uitgaven „Grondbedrijf 1909". Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag ad 46.125.537,22 moge worden verwezen naar II. Kosten van aanleg en uitbreiding. Van het op dit artikel in totaal toegestane bedrag ad ƒ22.980,werd een som ad 12.345,36 besteed aan de navolgende onderdelen: de rekening van het „Grondbedrijf 1909” en de toelich ting daarop. 501 II. Kapitaalverstrekking wegens aanleg en uitbreiding. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 12.345,36 (nader gespecificeerd onder artikel II van de Uitgaven van deze Dienst) werd op de schuldrekening van de Dienst bijgeschreven. III. a. Door afschrijving op activa vrijgekomen middelen. In 1954 werd op activa afgeschreven een bedrag ad ƒ7.740,22 gespecificeerd als volgt: b. Afschrijving verbouwing Torenstraat. Afgeschreven werd een bedrag ad 2.857, welke post is begrepen in de exploitatierekening van het „Grondbedrijf 1909”. IV. Uitkering aan de Gemeente wegens aflossing in ver band met verkoop enz. van eigendommen uit lenings- gelden aangeschaftƒ3.329,39 (zie artikel IV van de Inkomsten). IV. Opbrengst van verkochte eigendommen enz. uit leningsgelden aangeschaft. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 3.329,39 betreft de in 1954 aan de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling overgedragen kantoormachines. III. a. Uitkering aan de Gemeente wegens: aflossing op leningsschuldf 7.740,22 b. aflossing op leningsschuld terzake van de verbouwing Torenstraat2.857, VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. a. 7.740,22 d. f. ƒ12.345,36 (zie artikel III van de Inkomsten). 1.179,17 1.730,58 315,70 3.261,80 1.252,97 Instrumenten, gereedschap pen enz Kantoormachines Motorrijwielen, rijwielen enz Automobielen Kantoormeubelen Onvoorzien Totaal toegestaan in 1954. Geboekt in 1954. b. c. 11.701,53 142,83 V a. Instrumenten en gereedschappen b. Kantoormachines c. Motorrijwielen en rijwielen d. Automobielen e. Revisie automobiel 1.050,— 19.200,— 230,- I Memorie 500,- j 2.000,— ƒ22.980,— 10.597,22

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 336