I e- I i i I l i I I w c:=* -o Ssl (2§a I I I 5 S I 2 1 Hl s I 2 I I -1 r 1 F 1 b i s «s i i p H i s ■s 5 2 il ll S.8 •p i -r r i I e- j i I i Wl I i 111 f li s IM gS 5 <L> C c 00 B w Q 0£) i ïl UliIfHi: 24 s I I 01 l Q s 3|<3 e 5 5 x x 20 l. I. eq Cr s - «l L z I oc 5 2 8 5 <5 s I I 5 3 5 1 3 - G s 8 re 5 5 s I. 1 1 .E .5 e g p 1 I R 2 G I 5 8 8 8 s 8 S vO R 5 f I 5 S22 I. g 8 i: o 1 .E - r I. 8 «z S3 8 8 mS 5 s -x! 5 o I. oc re 2 z UJ L I i a 1 11 s ei 8 I. s •/-) L rn G s S 2 m oc p I I I I 1 g O Tt in «n *n \C O' I. 2 I P I 1 ri Fi 5 i 00 L p i E s I I I r- O - i I I I S I S I s rs r m «n I I I I I. ce C c L L n I I 2 K 2 2 I S S s 1 8-- x 1 s 5 •H S 3 -s .E i s s I I F 8 S f ei S -. 2 o L n 5 S S sj 5 •r-j 2 •Sê i :-si ..sa i s S .E S CA §p <A O C 5 3 SS 8 la s s C W CA - r S g Q <2 O :rr> O' s s CD P OD C C <U s’jö'ï T3 «-> «-> 5 5 g - H z- -- i ll 8 8 K !=-. ra- 5 >255 o 00, 00 38 5 s S 2 3 2 f ,f 2 S 5 I S I •I S -o '5 ‘5 '5 2 §2 S2&8-&& B>r->r-WOÜ^ Sa^a^SSSS B Mc ööcBB-w*- E E E E E o o o o o .e |tr--- g-ë s-g L L 8 8 t Z 7. S s g 5 i a=„ .3>| 'E SS g - L L ■oc rf fe 5 iipittn VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. LA. el fi <5 >c 5 .E X ei x I 8 .E CS N s u. «e, oo o* oc «e. Ie x 2 o ■o o O QJ O r*z e <e. ir, O' o' ■2- <D H v X 00 V "c s oc oo X X ei O OO (N "O e <2 O' oc X O'" rq rq I S' 00 rq CM oo 00 J/S r oc 00' eq 00 00 O'" MT re re O' O' Tt ei r- o ’’t ei oo* tT Ch t ss 00' X <r’ O' el z o o in o oc ei r- O' oc oc <T> re re --f re* ef re UT O' \coo r- Tt KT, Tf O' »n r-’ rq t"- O'. er «rT re UJ z o w O X» vS O' u I I I O' I re c<i G> ti 2^ SJ M 00 -- -5 jj P s s \O rq oo ei O rq «n p *n O' m 5 O' O \o ‘n o \D oó «r> «n O' rq r- O' rq X a r-' I 00 TT 1 cc N <u u o ■Sr s ?8 2 s ■5 5 S u -S 5 r -■ g 2 .E 8 O' O' e-‘ s s ei OO Tt \o I 1 co oo eq o «n oo re - j vr I *n O' X C C C C "cc c O <U (D (U CC Q -w •*-> «-* v> <z> V) c/j -*-» ca 0 0 0 0 2Z 2/ 2Z 2Z Z 1/5 2 •- ■O S O ca c j=! c E C o~ E "O cc s rn u o ‘c CC N B o B c o> v o c x 2 2 2 2 E <f> s 2 Cii Eb E£ t> o> oh oo-üi;-* a V ^d-o - O 5: p 5 ■E Z - Q 1> u X» o 3 o x ::Üh: 5 s i j Kf. '-A Q (JJ N C c c c tó ï».E Z.5 o o >- o "- XX X J .B .B .B ra s i o.iiilHtf X> o E <q z ei oó c rt S' o 2 -o >- Q U. O t CU ,S CO <v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 338