24 24 F f 29 28 -- f 1 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. het Grondbedrijf 1909”. Uitgegeven terreinen. Bouwterreinen. Totaal. Gronden. Uitgegeven terreinen. INKOMSTEN. Bouwterreinen. Gronden. Totaal. UITGAVEN. 4.695.614,— 7.138.214,48 ƒ16.361.707,74 ƒ23.499.922,22 Kosten van aanleg 108.786,— 108.786,— 211.512,25 211.512,25 Te reserveren aanlegkosten 7.157.723,27 Kapitaalverstrekking door de Gemeente 23.628.994,93 99.268,13 17.002.186,18 6.417.546,18 25.008,79 2.797,13 10.295,79 38.101,71 96.471,— i 96.471,— 324.273,84 Bij te schrijven rente 324.273,84 >5 1.693,28 8.209,09 6.515,81 Uitkering van het Financierings- en Beleggingsfonds 365.682,27 365.682,27 7» 264.617,— 3.760.553,— 4.025.170,— J» 10.584.640,— 6.417.546,18 17.002.186,18 Inbreng van eigendommen 670.444,— 211.512,25 458.931,75 359.868,69 450.722,66 90.853,97 8.209,09 365.682,27 365.682,27 427.559,84 427.559,84 5» ÏJ ƒ31.295.093,28 7.956.465,38 f 6.873.978,56 ƒ46.125.537,22 ƒ46.125.537,22 ƒ6.873.978,56 f 7.956.465,38 ƒ31.295.093,28 Diversen Aflossing van schuld in verband met verkoop of uitlichting van eigendommen Uitkering aan de Reserve: bij verkoop of uitlichting van eigendommen waarin begrepen voor later uit te geven aanlegkosten Uitkering aan de gewone dienst: voor canons 1954 (Storting canons ineens) Uitkering aan het Financierings- en Beleggingsfonds: Storting van in 1954 ontvangen canons ineens Storting van rente 1954 canons ineens 108.786,— 318.773,84 Opbrengst van verkochte of uitgelichte eigendommen Storting canons ineens Aflossing: Geldleningen (Werkfonds) Rijksvoorschotten Straataanleg Zeekant De administrateur, M. DE BRUYN. Gezien: De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. Gezien: De hoofddirecteur, F. BAKKER SCHUT. Kapitaalverstrekking bij inbreng Uitkering van de gewone dienst: voor rente 1954 „Storting canons ineens” 318.773,84 voor aflossing Zeekant5.500, 14.212,33 I 18.389,38 5.500 V. Rekening over 1954 van Kapitaaldienst. saldo te verminderen met evenredig aandeel kosten ten laste der verkochte terreinen 16.372.003,53 10.584.640,— 357.164,25 4.338.449,75

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 345