1 J f Ji si II It Hhh 11 e e e e s ■I Hi di IK IHI ■si iI i I 24 s on o a> I Jrdr 8 oo Os’ vs OS vs rq ■sïi I X) s *c o rm C s a >1 Sï no 1] sst'i iijinj’ip§ 5 5 3 2 36 o - 0 LU o u CL I I oo os" vs oo xF CM vs 3 I. I -g 8 E ■I •o 1 5 1.1. 5? 5 5 i? 5 -g cC I. I. I I. ip 5§ 1.1. I I gg s= I I I I I 5 c •5S£m ’If Ts 5^1 Lili* n. 3 vs O S 2 o <q a 00 /C 5 8" 5 5 5 oslfo ■gos1^ u u g 3 .g -5 I f X i x-g" 4> i s s s 5 ‘o 5 ra x *2 a •r-3 S S O JJ ■diss «11 5 !ZG0. v s is - |S£ JS 5 •o 5 5 g z 3 b .52 ft* .E CD W KJ Q w- Q S I isp.2 g i5 2-E t E i sj N< 52S1f2 s i I a”5' cS S fl 13 r- 'Ills 5 .E ‘5 s 1 - I! s M s gp c «I "g il I :^s?. §3 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. a rf <r, so r- oo SC \c sO sO 3 X CM r*s X s© oo as vs vs Tt VS vs vs X vs CM r r- x oo x o oo vs m X O cm as as 00 rq o r~ es Os O rj- es CM 00 cc vs Os Tf r*s Tt x c*s r- o o os r- es cm X os x rq cm rq rq cm oo re rq rs SO SO rf VS X C" 00 X so so SO sc 3 X 00 OS vs vs so vs Tf VS vs vs eb US us CL 1 0 ■s M •o A Z c* w Z cl Z rs *Q vs r*S c*s _o re re jc o CQ g I Q, o so O' sO as cm’ oo Os Os rs 00 :i C/5 .g a c Q 00 a X E u o Q cn Q. O' g D. 3 z <u <u 00 o 00 r- r*S rr oo -3 aj a- o TJ tn JO a CD <u o B re O C E so es CM 00 r*S as CM I C*S m i vs m r*S vs tT Os X r*S vs oo rq rs oo O'. a vs as vs vs vs rq rs O' vs rj vs vs so O X Tt TT 8 SO O' CM vs O'. oo ’L. go o Tt OO vs oo so CM so "st vs eq OO O' O Os OOOSCM Tt CMessovs’—’ vs O Os Os CM Os VS 00 Tf CM -g 2 c ■a O a -o 5 Os C/2 -s .g ret eq c*s q Os VS 00 Ü2 2S2? - cm’ TJ o JS -a o c <S .E -Si a> S X T go a- R R -g .E.g s -g u? -§ Q .2 8 <5 Q CO CT 2 Q <D Q .52 <L> X R S 5 p w 5 5 5 00 5Ö T2 .E .E c o o so C CL Q L> *M 00 eq Cd u O L3 öO 5 ts S ■ji'g’c-S s> <8 2 J ss 2-g c t: 4> K 9 S f- u I U co d w iZ H/ <D O Q u. V5 '5 IS c E *2 5 t u u o E s B^lgg'E is R P R R S Q 73 <u J c - p CL 5 CL gCSCL $CaCLc/2 §TT U U U u> o s u s •S g 2 <U c R <2 •o ”O E c 2 5 O 5 J O ■5J a^3 i ili|fill SCQCLc/3 -O- •E CL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 349