26 2 VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”. Balans Passiva. Activa. 33.305,05 606.656,55 606.656,55 Exploitatierekening 1954. 19.053,39 19.053,39 Verlies- 11.280,44 Saldo van exploitatierekening 11.280,44 11.280,44 492.321,39 11.280,44 Onkosten Onderhoud Grondlasten Salarissen en lonen Gronden „Ockenburgh” c.a. 129.65.24 ha. Inschrijving Grootboek 1946 Waarborgsom Effecten Gemeente ’s-Gravenhage in rekening-courant Interest Onkosten Huren en pachten Ongedekte verliezen: Saldo-verlies voorgaande jaren f over 1954 1.348,85 1.956.46 2.548,40 13.199,68 Huren en pachten Diversen Kaartverkoop Saldo naar verlies en winstrekening Interest. Saldo verlies Kapitaal Subsidie herbebossing Huren en pachten Onkosten Crediteuren: 1.292,64 9.987,80 23.317,25 9.987,80 7.111,45 511,50 150,— 1.455,— 725,41 204,85 4.271,29 14.000,— 5.272,88 10.700,— 50.659,59 190,38 165,26 42,— 600.000,— per 31 December 1954. en winstrekening 1954. s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 359