1 27 I. ORGANISATIE. In de organisatie van de Dienst kwam in de loop van het verslagjaar geen wijziging. II. PERSONEELS- EN ARBEIDSAANGELEGENHEDEN 1954. A. Overzicht personeelssterkte per 31 December. In 1954 werden herdacht: 1 B. Toelichting: In de totalen per 31 December 1954 zijn opgeno men: bij de vaste technische ambtenaren: 1 vrouw; bij de tijdelijke technische ambtenaren: 1 vrouw; bij de vaste administratieve ambtenaren: 36 vrouwen, waarvan 5 gehuwd; bij de tijdelijke administratieve ambtenaren: 20 vrou wen, waarvan 3 gehuwd; DIENST VAN GEMEENTEWERKEN VAN 'S-GRAVENHAGE VERSLAG OVER HET JAAR 1954. BIJLAGE Vaste aanstelling. Los dienstverband. Totaal. 1953. 1954. 1953. 1953. 1954. 1953. 1954. 1 137 Totaal 215 310 304 263 1 656 1 720 productieve arbeidstijd in 1954. Feestverlof. Ziekte. Ongeval. in procenten van de totale arbeidstijd. 4,63 0,18 6,15 2,99 0,51 85,54 5,86 5- 2,91 0,31 85,92 3,95 0,04 4,50 2,84 0,56 88,11 -4 Technische ambtenaren in vaste dienst Technische ambtenaren in tijdelijke dienst. Administratieve ambtenaren, vast (mannelijke) Administratieve ambtenaren, vast (vrouwelijke) Administratieve ambtenaren, tijdelijk (mannelijke) Administratieve ambtenaren, tijdelijk (vrouwelijke) Ambtenaren totaal Technische ambtenaren Administratieve ambtenaren Mannelijke werklieden Vrouwelijke werklieden Jeugdige werklieden 304 155 646 32 6,91 15,59 3,55 8,39 2,38 10,13 5,62 5,05 3,08 3,28 327 164 623 33 0,58 0,13 bij de ambtenaren: één 25-jarig jubileum, zeven 40- jarige jubilea; bij de werklieden: acht 25-jarige jubilea, één 40-ja- rig jubileum. bij de losse administratieve ambtenaren: 4 vrouwen, waarvan 1 gehuwd. 42 29 105 10 29 Gewoon verlof. 4,99 6,80 55 42 167 16 30 9 4 234 17 40 2,70 3,01 3,09 2,91 Buitengewoon verlof, persoonlijk en algemeen alsmede militair verlof. 6 5 173 8 71 0,80 0,52 0,46 0,08 1,03 0,08 0,35 0,12 0,50 0,51 0,46 0,79 355 188 985 59 69 Productieve arbeidstijd. 81,03 85,68 84,77 77,68 86,89 79,42 91,36 80,40 86,37 86,14 85,60 86,68 388 211 963 57 101 9,90 3,86 0,13 0,04 7,64 6,30 2,80 2,54 2,73 2,59 2,44 4,20 2,70 2,80 0,59 0,11 1- 4,64 0,80 3,05 0,75 0,56 4,47 4,- 4,80 4,88 2,67 2,10 4,06 4,94 Werklieden, vast (mannelijke) Werklieden, vast (vrouwelijke) Werklieden, tijdelijk (mannelijke) Werklieden, tijdelijk (vrouwelijke) Werklieden, los (mannelijke) .1 Werklieden, los (vrouwelijke) Werklieden totaal Totaal-generaal Overzicht van arbeidsverzuim en i 1 147 Tijdelijke aanstelling. 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 361