w 27 lil. WATERBOUWKUNDE - NIEUWBOUW. g- a. h. B. k. I. C. a. b. c. a. d. e. IV. WATERBOUWKUNDE - UTILITEITSBOUW. 2 De voorbereiding van de bouw van het representa tieve gedeelte van het nieuwe Stadhuis (architect M. J. Luthmann) werd voortgezet. Een aanvang werd gemaakt met: het verlengen van de Melis Stokelaan tot de Lozerlaan; wederopbouwplan Bezuidenhout B I; wederopbouwplan Bezuidenhout B II; uitbreidingsplan. Bouwlust I, deel D; uitbreidingsplan Bouwlust II; het aanleggen van het Erasmusplein; het maken van een duiker aan de Erasmusweg nabij de nieuwe gashouder; het wijzigen van het stratenplan Fruitweg en het voltooien van de Steenwijklaan. h. i. b. c. d. f. uitbreidingsplan Bouwlust I, deel C; oppervlakte plan 13,2 ha; lengte riolering 1 602 m; oppervlakte aangebrachte bestrating 13 200 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 13 372 m2; het verlengen van de Erasmusweg in Morgen stond VI; lengte riolering 490 m; oppervlakte aangebrachte bestrating 3 900 m2; later aan te brengen bestra ting 4 300 m2; het verbreden van de Binckhorstlaan tussen Laak- weg en Trekvlietplein; lengte riolering 465 m; oppervlakte aangebrach te bestrating 3 195 m2; het verlengen van de Oudemansstraat en het ma ken van een duiker in de Broeksloot; lengte riolering 64 m; oppervlakte aangebrachte bestrating 1 120 m2; wegaanleg bij Dalton-h.b.s. in Bohemen II; oppervlakte aangebrachte bestrating 990 m2; lengte duikers 177 m; het aanleggen van het verkeersplein Troelstraka- deErasmusweg; m. het bouwen van een Beekgemaaltje aan de Daal en Bergselaan; het maken van een Beekduiker langs het Stadhou- dersplantsoen; lengte duiker 139 m; het maken van duikers aan de Steenwijklaan; oppervlakte aangebrachte bestrating 1 000 m2; het aanleggen van een fabrieksterrein nabij de Fruitweg ten behoeve van de N.V. Rudolf Blik; lengte riolering 250 m2 oppervlakte aangebrach te bestrating 5 160 m2; het voltooien van de Middachtenweg; lengte riolering 780 m; oppervlakte asfaltweg 7 710 m2, aangebrachte bestrating 3 510 m2. Gereed kwamen: wederopbouwplan Afvoerkanaal I; de oppervlakte van dit plan bedraagt 17,5 ha; de lengte van de riolering 2270 m; de oppervlakte van de asfaltwegen 9060 m2, van de aange brachte bestrating 15 555 m2, van de na de be bouwing aan te brengen bestrating 6 625 m2; stratenplan „Meer en Bos”; oppervlakte plan 14 ha; lengte riolering 1 755 m; oppervlakte aangebrachte bestrating 2 160 m2, na de bebouwing aan te brengen bestrating 9 850 m2; wederopbouwplan Stokroosplein II; oppervlakte plan 30 ha; lengte riolering 2 840 m; oppervlakte asfaltwegen 11 230 m2, geasfalteerde paden 250 m2; aangebrachte bestrating 29 060 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 16 710 m2; stratenplan Zeekant II; oppervlakte plan 2 ha; lengte riolering 460 m; oppervlakte aangebrachte bestrating 3 200 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 1 360 m2; uitbreidingsplan Bouwlust I, deel A; oppervlakte plan 5,7 ha; lengte riolering 1 615 m; oppervlakte asfaltwegen 7 700 m2; aange brachte bestrating 2 100 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 16 550 m2; uitbreidingsplan Bouwlust I, deel B; oppervlakte plan 6,7 ha; lengte riolering 1 800 m; oppervlakte asfaltwegen 5 545 m2; aange brachte bestrating 2 885 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 8 450 m2; Gereed kwamen: het slopen en opruimen van de resten van de be bouwing in Bezuidenhout B II; het slopen en opruimen van de resten van de bebouwing in Bezuidenhout B III en het slopen van de funderingen in de Anna van Buerenstraat ten behoeve van het onderstation van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. Voortgegaan werd met de aanleg van het Sport centrum „De Escamp”. Een aanvang werd gemaakt met: a. de aanleg van een speelterrein aan de Ketel- straat en b. de aanleg van een speelterrein aan de Jan Vos straat in het kader van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening VERSLAG GEMEENTEWERKEN b. i. n. o. P- q- A. Stadhuisbouw. e. g- Straten, pleinen, wegen, voetpaden, enz. A. Opruimingswerken Voormalige bebouwing. Sport- en speelterreinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 362