27 Overzicht van asfalteringswerkzaamheden in 1954. a. Totaal 9 338 m 5 Gesloten wegdekken (onderhoud). Van de volgende straten werd de versleten deklaag door een nieuw wegdek vervangen: Loosduinsekade en -weg 10 000 m2, Hoefkade 1 200 m2, Koningin negracht 4 100 m2,Raamstraat 390 m2, Sportlaan 6 800 m2, Thorbeckelaan 3 800 m2, Troelstrakade 2 400 m2, Waalsdorperweg 5 700 m2. Gesloten wegdekken (oppervlaktebehandeling). Ter beveiliging tegen weersinvloeden werd op ver schillende plaatsen oppervlaktebehandeling toege past. Het geheel hiervan bedroeg 26 000 m2. Aanbrengen van een asfaltdeklaag op steenbestrating. Met de toepassing hiervan werd voortgegaan in de Chass├ęstraat, de Scheldestraat, de Kranenburgweg en de Zuidwal. Aanleg proef vakken. Ter verkrijging van praktische kennis bij de samen stelling van verschillende asfalttypen, werden op ver scheidene plaatsen in de stad proefvakken aangelegd. C. Bruggen (in onderhoud 194). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De oplegconstructie van de middenpijler van de Laakbrug werd hersteld, terwijl de vaste oplegstoelen door verstelbare stoelen werden vervangen. Asfaltmacadam (onderhoud). Het onderhouden van de asfaltmacadamwegen ge schiedde in eigen beheer en vond regelmatig plaats. Oppervlaktebehandelingen werden waar nodig toege past. Gesloten wegdekken (vervanging steenbestrating). Verwijdering van de steenbestrating en vervanging hiervan door fijn asfaltbeton had plaats in de vol gende straten: Azaleastraat 2 700 m2, Goudenregenplein 1 850 m2, Goudenregenstraat (gedeeltelijk) 5 700 m2, Seg- broeklaan 18 500 m2, Fahrenheitstraat (ged.) 2 700 m2, Van Boetzelaerlaan (ged.) 7 000 m2, Beeklaan (ged.) 2 900 m2, Herman Costerstraat (ged.) 4 200 m2, Soestdijksekade (ged.) 3 700 m2, Veluweplein 4 800 m2, Hoefkade (ged.) 7 000 m2, Zwarteweg (ged.) 1 100 m2, Frederikstraat 2 300 m2, totaal 64 450 m2. 1 329 m 620 m 7 482 m 93 m b. c. d. Gebroken asfaltplakken. Dit afvalproduct, afkomstig van versleten asfalt- deklagen, werd met succes bij de aanleg van voet- en rijwielpaden gebruikt, doch is thans ook verwerkt in de nieuw aangelegde rijwegen van de Breitnerlaan: 2 096 m2; de Ereprijsweg: 688 m2; de Godetiaweg: 500 m2; de Laan van Meerdervoort: 1 424 m2 en de Mimosastraat: 1 332 m2. De totale lengte bedraagt thans: 750 960 9 338 760 298 m, waarvan 8 306 m begaanbaar is. De zeefinrichting was gedurende het badseizoen in bedrijf. Uitbreiding algemeen Verwerkt in gesloten wegdek Verwerkt in steenbestrating met gesloten wegdek Onderhoud en vernieuwing asfalt Vernieuwing trambochten en wissels Werkzaamheden i.v.m. kabels en bedrijven Oppervlakte behandeling Aanbrengen kantsteen (goten) Asfaltmacadam (uitbreiding). Dit materiaal werd aangebracht in de Arnicalaan 857 m2, de Cannenburglaan 3 175 m2, de Geyste- renweg 5 800 m2, de Godetiaweg 397 m2, de Goet- lijfstraat 2 000 m2, de Van der Houvenstraat 1 350 m2, de Loevesteinlaan 8 500 m2, de Melis Stokelaan 11 000 m2, de Meppelweg 9 150 m2, de Ridderlaan 950 m2 en de Twickelstraat 2 300 m2. Het rioolnet, dat op 1 Januari 1954 een lengte had van 750 960 m, waarvan 8 306 m begaanbaar is, onderging de volgende uitbreiding: riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouwplannen) riolen in straten waar geen riolen lagen riolen in bouwplannen vernieuwde riolen in uitbreiding kleeflaag keilagen halfpenetratie Uitbreiding asfaltbestrating Profil, fundering Aanbrengen fundering (nieuw) (onderhoud) VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Gebroken 12 673 47 000 Asfaltbeton grof 4 975 257 5 596 12 12 655 14 224 12 638 Asfalt macadam 3 944 2 096 5 250 22 000 in m2. 45 400 21 264 11 045 64 450 24 280 633 189 21 025 1 120 24 500 1 451 23 899 30 747 19 057 84 933 8 764 Asfaltbeton fijn Gebroken Gebroken asfalt rywegen I asfalt voetpaden B. Riolering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 365