b. ''1 c. d. Jia 27 Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Dren kelingen, secretariaat Paets van Troostwijkstraat 111. Op 3 Juli 1954 werd door de Burgemeester op het Stille Strand tussen de Kwartellaan en Kijkduin een 2 447 wachtdiensten verricht. Bij een tentoonstelling in het nieuwe Stadhuis, bij de Damesbeurs in de Houtrusthallen, bij een fancy-fair in de Dierentuin en in het Lunapark op het Malieveld werden in totaal 267 wachtdiensten verricht; bij afgestoken vuurwer ken op het Malieveld, het ADO-terrein, bij de Bin nenhaven en op het strand werden 27 wachtdiensten verricht. Er werden 357 vergunningen voor tentoonstellin gen, bazars, fancy-fairs en smalfilmvoorstellingen behandeld. In verband met de tijdelijke opheffing van het rookverbod in één van de Grafelijke Zalen had 103 maal een controle plaats. In het verslagjaar werden vergunningen uit gereikt aan loodgieters en schilders, en vergun ningen tot het houden van kampvuren en het ver branden van vuil, tot een totaal van 92. Voor verschillende gebouwen, waarin of waarop loodgieters- of laswerkzaamheden werden verricht, werden 608 wachtdiensten ingesteld. In verband met de preventieve brandbeveiliging van gebouwen, fabrieken en werkplaatsen werden 3 915 adviezen gegeven. Overeenkomsten voor regelmatige inspectie van brandblusmiddelen bestonden met het Rijk voor 67 en met particulieren voor 108 gebouwen. De Ge meente had de brandveiligheidsmaatregelen voor 70 gebouwen aan de Brandweer opgedragen. Hierbij werden 2 900 brandkranen en 6 200 meters slang gecontroleerd. Voorts werden 86 brandpompen beproefd, waaronder de permanente brandblusinstal- latie van het Huis ten Bosch en die van de Nieuwe Kerk aan het Spui. Van het rollend materieel werden enige delen ge- revideerd. Een commandowagen en een motorrijwiel werden in gebruik genomen. Aan het materiaal van de organisatie Bescherming Burgerbevolking werden 2 trekkers toegevoegd. De grote verplaatsbare muziektent werd 53 maal en de kleine 15 maal geplaatst voor het geven van concerten. Bij het onderhoud van de gebouwen, hetwelk zo veel mogelijk in eigen beheer geschiedt, werd de gasmaskerwerkplaats geheel gemoderniseerd, alsmede de hall, welke toegang geeft tot de kamer van de Commandant. De opleiding van bloknoodwachters-brandweerlie- den van de organisatie Bescherming Burgerbevolking en van het personeel van overheidsinstellingen en particuliere ondernemingen in het kader van de be drijfszelfbescherming vond regelmatig voortgang. de branden, 7 scheepsbranden en 285 buitenbranden. Door electriciteit werd 8,24 pCt. der branden ver oorzaakt, door gas 2,45 pCt. en door benzine of petroleum 6,96 pCt. De in totaal door brand veroorzaakte schade be draagt naar schatting 542.811,dat is ongeveer 0,91 per inwoner. Bij de plaats gehad hebbende branden liepen 30 personen verwondingen op en is 1 persoon overleden. Bijzondere vermelding verdienen: de uitslaande branden in een directiekeet op een bouwwerk aan de Oosterhesselenstraat, in een schuur achter een woning aan de Kemperstraat 7a, in een in aanbouw zijnde houten loods op het terrein van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf aan de Newtonstraat, in een woning aan de Me- loenstraat 141, in een houten kantoorgebouw op het terrein van het voormalig gebouw van het Bevolkingsregister aan de Goudenregenstraat 36, in'een woning aan de Nieuwe Uitleg 30, in een houten loods op het terrein van de gasfabriek aan de Nieuweweg (Lsd.), in een aantal opslag loodsen op het terrein van de Coöperatieve Groentenveiling „Loosduinen en Omstreken” aan de Veilingstraat (Lsd.), in een kunst handel aan de Schoolstraat 9, in een woning aan de Bazarstraat 37 en in het kantoor van de Arbeidsinspectie aan het Lange Voorhout 27 a. de zware binnenbranden in een woning aan de Dirk Hoogenraadstraat 79, in een meubelfabriek aan de Haringkade 89, in een magazijn voor woninginrichting aan het Spui 56, in een woning aan de Beeklaan 371, in een groothandel van electrische en sanitaire artikelen aan de Park straat 101-101 a en in het leegstaande voormalige rusthuis der Hervormde Gemeente aan de Park weg 19. een buitenbrand in de Tweede Binnenhaven waar, doordat de olie, welke op het water dreef, in brand was geraakt, verschillende loggers vlam vatten. een kleine binnenbrand in de vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan het Binnenhof. De beide kraanwagens of een der andere voertui gen verleenden 9 maal hulp bij een tramongeval, 9 maal bij het op het droge brengen van een paard of een koe, 2 maal bij het overeind zetten van een paard, 257 maal bij stormongevallen, 135 maal bij verkeersbelemmeringen veroorzaakt door aanrijdin gen en 969 maal voor andere gevallen. Ingevolge klachten over1 rook en gevaarlijke schoorstenen is 19 maal een onderzoek ingesteld. Bij toneelvoorstellingen en andere publieke verma kelijkheden werd toezicht gehouden; op ongeregelde tijden werden de gebouwen gecontroleerd. Een der gelijke controle werd 1 510 maal uitgevoerd. Bij 1 428 voorstellingen in verschillende theaters werden a. a Redding van drenkelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 36