I 1 I I I 1 II' i i i l1 11 11 lp» IW i I W 27 i !l S3 Pi 1 5 s 1 H ill i' F- I I B5 2 I i 9 ié ..F 1L§! ld h i r r E' 2 1- 2 z 2 2 5 «g 2 2 r en S en n 3 I 2 z i 5 5 •5 s 22 2 os t SÉ !i 5 s R as SS 3 a 2 ES 1 1 s s» i§ 00© 2 2 S c.go 5 ■HO - 2 :s I s g a 1 1 3 I 5 êl '5 8 1 Ini _N O Z fa 1 sssa i al 1 1§ llgi Ms g- |«is I 1 J5 tn 24 o ra o *sg-l =h sJJ-3 s; |i§> |-h pis p VERSLAG GEMEENTEWERKEN R 00 8 O s R R 19 I r i i' i r I 8 8 2 2 04 R os 3 00 Tf r 2 s 3 2 SC C. H 00 oo' <n 00 i*r er-. vs^ vs' O vs’ ■D 5 O vs ■e <n oo’xt r- os vs 04 oó os 04 vs 04 04 t" oo vso^ O4*vs' 04 vs oo vs en en F- ooo. Os 04©' vs os en 04 F" 00 vs 00 vs VS 04 00 vs oo 5 O- 04 0 g I g 5 en oo s 04 oi Ol M '~i 00 a V M O en vs R Os oo Os f4 3 5 04 OS vs O oo' O CO oc ra Xt OS O' v? o vs en 04 o- vs xt F~ en 2 3 f2 00 ÖC -6 c 5 <7J 4) •J 8 as R 8S 2 3 04 O- xt 04 04' O O- O~ VS vs en ra K H ra CS H CD 2 <u z 8^5 S5S o- g 04 5 7 - 8a cc C3 ffl en en 00 es 00 o\ 04 S 1 04 8 f 8 -2 i= I 04 C?> 04 o- m en fN sO 'O m’ G g O c «n O I 5 i o «n 00 04 g 04 SS vn 00' O' 00 04 04 TT O< es 00 m 00 X© 00 en O'" vn 00 <0 ’t 04 in 00’ 04 en en 04 r- Os 04' r—' in en 't 04' 04 SS 04 00^ <n en Os en r-' 00 00 »n 00 Os R 5 O s CS SA sg ES R I en en oC 04 KO o- s© <n en «n •04,©, Tfen' ■’f 00 en 10. m Tf en 00 S£) S£> «n Os en 04 P88 R R R vn Tt 04"©' SS 04 I. 04 en c OS 4> S S en I 5 *u '6. JS 6 "c O 7 o. J5 s ÖC •o E _u u. o en en s? 00 b 'oo .E 5 o o oo CS •o ■o J2 c E 04 K en en 00 ■3 2 V I 00 V> 04 04* en 04* OS OO Os ■»t *oi r~ 00 en 04 O-* •n 04 •e Os’ in en en m en 00 2? 00' 00 en r- 00 en •n Os <O Tf 04 s© <n «n en o-* 04* xt Os 22-' os m xf Tt en O- vn vn en os os' xt’ 00' en -H <O> O~ 00’ XT Os OS xt r~ en'xt* en xt m r- xt’ >r> O- Jg©C o S.n O-' 88 88 04 O- en O- 00 1° 00 en >o> o- xt' Os' Os xt e-4 - xt r~ •-' 00 3 04 o- 00 xt xt xt en' en 2 Xt OS m O -« OO* O-' en* O- 00 «n 00 04 u 04 O 00 0C-Tf.lri, O-’ 00* O-' en 04 O- xt en’ 00 5 2S 8“ -.n 38 53SE" 3 R R c 5? •a& ia 5 S 51$ 2 2R I <“4 R R X S 5 3 2“ c o o 0> js u o "S H-o S 8 R 8.Ï ra h u c 5> M'C .S'® ,8-s 10 ■Sss vn 04* OS o> en 00 xt 00 X «x u R lÏ 5 Js t 5 5 a \O on o g.R £RS R8 8R2 O' O' Os 00 00 RR 3 O' O' vs O' O'<n o^ «n 00 O'* xt’ VS* 04 O- Os 04 O' 00 Xt xt VS Vs en en’ 04 O' en 04 M S'-g |S u <s S.| öo g Si 3 e R 8 n x 8 O xt C4 VS en xt~ vs^ co 04* O*' Os* en* en x-< 00 Xt R R R R ïïITlf g 5 R 3 R «S S i -h <u g u ■*i t» e E 'u 1: ra a ^5* 1 Ifi lill 4 |ga §5 5.| h O 00 O' VS xt O-' 00' 5 oó oo’ en I'S <h «ai 4«a>d H 1 VS Os fM O- OS VS 04' 04* Xt xfr O- xt O- OS VS o- 00 xt en 1 I U ^3 p N ra T ra »<ra’x4 ra’ -o o ^<ra’ 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 379