27 27 J i f f 22 23 VERSLAG GEMEENTEWERKEN VERSLAG GEMEENTEWERKEN Bijlage 6. AFSCHRIJVING BOEKWAARDE Omschrijving. 226.456- 3.150,— 223.306— 4.741,31 I Gronden 218.564,69 4.741,31 221.714,69 73.922,77 73.922,77 Terreinbestrating en riolering 2 43.200,85 30.721,92 628.871,30 I—73.948,16 22.566,14 521.221,08 527.071,30 i 2 10.607,38 Gebouwen 488.135,47 159.032,24 140.735,83 157.866,25 157.866,25 I 22.578,77 10 Houten loodsen 2.238,47 152.440,05 7.664,67 5.426,20 324.961,69 38.220,13 31.023,66 332.158,16 138.797,84 226.152,77 5 193.360,32 i 11.535,19 Meubelen 112.579,65 212.382,04 688,60 688,60 688,60 i Electrische schellen en telefooninstallaties 5 688,60 I 7.819,88 389,80 8.209,68 7.655,88 Centrale-verwarmingsinstallaties 1.149,12 5 193,25 389,80 553,80 360,55 46.144,05 46.144,05 3.076,27 Automatische telefooninstallatie 46.144,05 6*/3 3.076,27 6.152,54 43.067,78 39.991,51 219.167,34 1.710,56 24.727,05 196.150,85 88.966,75 133.686,75 Inrichting werkplaatsen 10 100.625,— I 107.184,10 118.542,34 956.767,64 44.981,79 283.110,78 718.638,65 304.794,37 Groot gereedschap en hulpmaterieel 471.959,49 8 37.692,02 297.504,60 413.844,28 659.263,04 5, >5 30.653,91 1.153,45 29.500,46 10.188,25 22.638,54 10 2.263,84 Instrumenten 19.312,21 18.201,82 118.428,50 3.270,— 27.599.43 94.099,07 77.197,02 Schrijf- en andere kantoormachines 55.737,30 15 11.570,55 71.766,18 131.338.51 128.825,55 68.535,23 95.609,22 Auto’s, motorrijwielen enz. 20 21.283,04 67.811,41 I 60.290,32 63.527,10 5.135,77 1.319,68 i 6.455,45 4.262,26 4.689,52 Rijwielen met hulpmotor 33>/a 1.563,15 1.319,68 4.505,73 2.193,19 630,04 s» 2.928.222,21 f 111.924,21 ƒ417.850,33 2.622.296,09 ƒ1.341.491,19 j 1.280.804,90 1.628.876,55 115.391,97 111.924,21 1.583.263,26 Bijlage 7. Kapitaalstaat. In de afschrijving over 1954 is aan extra afschrijving begrepen voor: 265,20 Gebouwen ƒ2.381.214,31 a. 341,55 b. Meubelen 417.850,33 135,78 Centrale verwarming c. 2.161,22 Auto’s, motorrijwielen enz. d. 682.263,14 2.903,75 ,s Kapitaal volgens de balans per 31 December 1954 3.365.935,81 Uitbreiding in 1954. Afschrijving is berekend over 37.753,38 ƒ3.481.327,78 115.391,97 Af- schrij- vings- perc. Per 31 December 1954. Gezien: De directeur, J. G. W. BOLOMEY Per 1 Januari 1954 De administrateur, J. HUISMAN, wnd. Per 31 December 1954. Per 1 Januari 1954. Gezien De directeur, J. G. W. BOLOMEY De administrateur, J. HUISMAN, wnd. Per 31 December 1954. Per 1 Januari 1954. 24.519,82 22.006,86 13.368,81 44.981,79 Afschrijvingen over 1954 i). ƒ1.344.958,95 j AANSCHAFFINGSWAARDE i Vermindering of I vermeerdering door af- of overboeking in 1954. 1.710,56 Vermindering of vermeerdering door af- of overboeking in 1954. 38.361,77 3.270,— 22.006,86 7.459,33 150.201,58 12.452,09 46.662,32 Specificatie van de balanspost „Bezittingen". Vermindering wegens aflossing in verband met de afschrijving op kapitaalsgoederen in 1954 Kapitaal volgens de balans per 31 December 1953 Vermeerdering wegens aanleg en uitbreiding van kapitaalsgoe deren in 1954 Vermeerdering wegens verstrekking van kapitaal voor het bedrag waarmede de boekwaarde der voorraden per 31 December 1954 die per 1 Januari 1954 overtreft 680.253,32 I 43.200,85 43.692,99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 382