29 10 116 I4,07 3,72 VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Complex. Naam der Vereniging. De Goede Woning s» 5» ,5 ■i Nutswoningen Patrimonium J» 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 bewoners in de door toegelaten verenigingen in het belang der volkshuisvesting gebouwde woningen. Aantal woningen. 98 81 172 463 51 100 65 478 69 242 37 62 587 39 221 338 240 240 126 100 85 292 40 118 61 151 78 43 202 168 459 137 464 95 189 215 48 63 130 148 497 108 334 42 221 206 88 291 231 370 116 142 18 94 206 480 68 151 48 102 225 209 91 130 58 208 523 194 341 729 146 13778 Aantal bewoners. 277 265 647 1 422 171 311 258 1 565 286 957 151 244 2 372 148 642 1 114 900 953 399 343 272 1 009 169 452 186 531 268 199 791 473 1 496 429 1 287 334 671 708 169 265 525 596 1 954 346 1 227 170 684 664 293 782 768 1 135 320 490 79 326 722 1 770 289 499 227 468 1 043 752 354 425 186 538 1 007 2 321 993 1 606 2 745 594 50 032 Gemiddeld aantal bewoners per I bewoonde woning. I 11 III IV V VI VII vin 90 76 157 433 47 95 60 459 66 241 36 61 579 39 220 336 240 240 120 97 84 283 33 114 57 150 78 40 201 168 458 134 458 91 183 204 47 62 130 145 495 108 334 42 220 206 88 285 223 356 114 134 18 93 201 459 64 146 48 102 222 208 91 129 54 108 193 499 192 340 726 146 13 456 I II 111 IV V VI VII VIII IX X Xla Xlb XII XIII XIV XVa XVb j XVIa I I II III IV V VI VII VIII IX X XI XH I XIII I I II III IV V VI VII VIII IX X XI xn XIII XIV XV XVI 1 II III IV I-Ia i II I II IHa-b-c IV 99 Ons Belang Stand op 30 November 1954 Aantal I gezinnen.I Va-b VI VII VIII IX X 3,08 3,49 4,12 3,28 3,64 3,27 4,30 3,41 4,33 3,97 4,19 4 4,10 3,79 2,92 3,32 3,75 3,97 3,33 3,54 3,24 3,57 5,12 3,96 3,26 3,54 3,44 4,98 3,94 2,82 3,27 3,20 2,81 3,67 3,67 3,47 3.60 4,27 4,04 4,11 3,95 3,20 3,67 4,05 3,11 3,22 3,33 2,74 3,44 3,19 2,81 3,66 4,39 3,51 3,59 3,86 4,51 3,42 4,73 4,59 4,70 3,62 3,89 3,29 3,44 4,98 5,22 4,65 5,17 4,72 3,78 99 99 99 99 s-Gravenhage Tonido Verbetering zij ons Streven TABEL IV. Aantal gezinnen en Algemene Woningbouw Verg. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 395