I" IH if ÏÏS I I I Ip lh 29 r 6 s tS r rg r r rg I lis" I J ll r i r i*s r r i' en f - s r r i g I. L 11 i. s s L o d m n L LR L L LR os" o x> o^’ •2 3 oi 8 3 5 3 8 s xs g r^r n en 8" 118 1 -I i I S3 I I I r?8 r r r 00 04 xt Os 13 I's* ri -! I IS I r rs r 5 g 2 lïï s xi - 2 1 1 3P!£ 2 is =53 S7"- I I Ir 8 r r r§ •^r s© 5 8 g s s - 1-- o L L L LR I I I I 04* 04 o Z" I I IS r r I IS I r r§ r 04* I ?4 I I rs r r 00 1S.S is? •o J?7 c ï>o O I SR I I I i'3 x r r r oi 01 4 Rnnn O' 04 l$S I I I ras r r r x> oo en en g 1 3 1 g ^SgSSgg^R SRRS I ISg SRSrSS I SRRIS I I IR I I I I r r rgr r r r 3 - a - Iff s i i g i i i i rf r i gg r oo Os’ en oo R L LR 3 1 1 g so I 1 SgRR 118 je I I 18 I I I l" l"o-"o-"en"Tt" 1 1 1 1 I 85Rr I r r a I I I g I I I 8 11 ER3 p p - 8 I 12 I I SS I 21121112 -S ¥>t RRS LRS L LR I 3 I 2 I 13 r I I SR I grs I =11 SSR »x e- e> L*z^*7. L **1. **1 **1 L 1321=81 IS 128 118 IlIsIiss i r f rg r r oi en oi 3 oi VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 2 2 en r o en R R 00 R R R x> ©"©"oo"os" 3 C4 >-< m t—CÖ t «-4 R en X) en M JS X o f- x-> 04 E Om xt r s 1 oi en oi °1 of O' 04 en en O 00 Os E xt 00 04 04 oi en oi f |"oo" xj en en 04 O 00 en 04, x> oo en c Q X> CQ 5 Z E l' os" en en V) Os OS 04 R R R R Os R 04en0s040s04s©o~04 'tOs©OsenOsenO' XS OS CM Os, OO S© SO xt Os, r*T O-' OO O'* xR xf" Os' 04 QO oc" ooO'" S© rfso 04 en xs os 04 o- en 04 oo oso- penenxsoOxtmen ps xt x^ oo os nr xi o-' r-i o-’ xi en o-i so xi en xt’ r~ Os’ xi i xt en en en xi I I I Os sO i" r oc r oi \D I ir.T) xt en en m r> x-j v> S0 0{04^ 1^04^ so" so' T vn os r~ o- I vn Os en en en 04 O- SO OS en 04 X fe£ h I en I os oo" o" To^ so r- I 04 in en O in so rf rr en 04 en os s© o4 O sp os »n oo o^ 04 --S Os^ o~^ xT Os 00 00 CO 00 s©’ «n m oo o- en x> O O- Tf O' en Tf S© s© x\ en Os’ en oo oi oo -* u È1 Q Os©r-eno-x>©oss© OO-TfenenTtr-O Tf oo Tt rf r- 04 xirnsD-t Tt en - os nr s© os oo en Os oo Osr^X)enxtOss©xsso o40sooooen x»xs enxso-G^s© oo 04 x> en Os O x> s©tJ- rM xi os Os x> Tt Tt 04 nr 04 04 04 04 en 04 tT s© SO Os ’’t Os en I en, Os, 1^0; oTs© en os en X) 04 I ooxt I I oo X) en I l" oo" Os" Os" I 00 O- I Tt e*' P?' A u ocoosomsoosenO'Tf o- r~ rf s© 04 I s© e- OO XS Os, xy en Xi^ C© OO 04^ OC \O s©,04^ O^ l^xs xT xT xT oo" os" so os" xT os en oC xToo os" o»" en r- rt s© 04 r- oo oo oo cm o-os xsos© Os 04 rf Os sq os tj- oo r- os xs r- oi o- o- oo Tt o-’ en oo’ s© oo S© xt x> oi xfr I x^ en’ Os oi Os s© s© enenxs© 04 r-o4 ^enen eno4xs tj-xj©s© 04 T—T— 3 oi x) S R S $i s R R R R R R <u o sz R R s© en rt 1 »n r- 00 04 I I f-" o\ fr-* OÓ TT - HS>>£H J=>< 1 I I Os Os O- I I o- oc en en n n o. n Os X) I X)O'> I oo" l" 83R 1 Os so en 04 T4" R R R R OS©TfOSTt- r- os m os r t 7 oos oi o-' oo oo en 04 Tt G s f z oo oo O- S^E R R R R R .*_r *.-!’* ^cö I— HH R R R en oo xs so en xs oo oo o- t en so Os^ rf, Os, O^, 00 en, xy '^l— ©"©"oo"os" Tf" Os" Os" TJ-" 5 en x> os 04 Tt r~ Os en os Tt rt os Os sq \O c’ xi Tt 4 Os OO Tt Os’ O xi R R R Tt OS* 04 R R R R R I en Os I oo Os enl i -- x^ xi en 04 xs 04 R R R I O en I I X) 00 00 00 I xs 04 OO en" os" os" os' en I I en I xf en Xt oi P- oi oi O os’ «SN R R R R I Os OO 04 04 04 0 OC, xy OS~ Xt so l" xt" 1" 04" I 00 xs 04 I O 04 Os sq en 04 o- xt xi OC O-’ oi xt R R R os *O - O O O 5 S 5 N R R R xt Os Os en Os en O~ xt OO 04 en 04 I 't Os X Os OO sq, xt Os, X^ OO Os I SO 04 Os s© 04 en OO xt" X? O'" xt o-" of O' 04 X) os oo 04 x> rn O xt O; en O' - x Os’ xt xt Os en en en xi o4 en X) xt xt en I I os l^xs 1^,04,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 396