1954. VERSLAG OVER HET JAAR VERSLAG VAN DE TOESTAND DER GEMEENTE 'S-GR AVEN H AGE -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 3