29 29 i 26 27 0,42 I 12.336,84 I 70.188,36 I I 13,29 I 0,70 3,41 0,42 I I I I 80,95 i I VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Oorzaak van het verschil Aan de Gemeente in rekening gebrachte aftrek wegens indirecte kosten meer- en minder kosten Herstel oorlogsschade aan: uitbreiding verbetering in herstel begrepen onderhoud nieuw voor oud totale kosten indirecte kosten. directe kosten. bedrag. te veel bedrag. in bedrag. in bedrag. in bedrag. in% bedrag. bedrag. in% bedrag. 4 5 3 6 7 2 8 1 9 10 11 12 13 14 Openbare werken 131.047,16 5,11 694,33 0,03 68.237,37 7,51 n 184,12 1,74 5,62 11.557,50 2,34 27.481,34 5,55 15.442,41 3,12 2.615,55 0,53 19.244,98 119.593,65 100.348,67 79.903,98 66,81 42 39.689,67 Installatie der Gem. Nutsbedrijven 20.330,49 17,— 114.20 19.244,98 16,09 5, 71,20 231.942,62 40.683,67 j 272.626,29 194.121,76 44 78.504,53 22.399,07 8,22 Openbare gebouwen 6.948,80 2,55 30.991,16 11,37 3.941,12 2.287,81 0,84 16.512,19 6,06 60.822,79 6.029,17 66.851,96 21 48.991,66 73,28 Panden ingebracht bij het Grondbedrijf en de Woningdienst 17.860,30 750,— 1,12 11.111,40 5.998,90 8,98 Openbaar onderwijs 6.271,11 106.657’44 I 25.626,69 1,31 9.162,56 1,22 Kunsten en Wetenschappen 11.274,41 1.383,— 9,38 30,22 0,20 3,91 0,03 »5 5» 5, 445,79 3,17 303.565,74 275.311,41 249.160,05 72 j 82,08 5.182,46 1,71 8,90 54.405,69 Privaatrechtelijke Gemeente-eigendommen 4.158,70 1,37 27.026,18 2.691,63 0,89 0,18 5» 5) 536,73 15.883,45 5,23 337.887,31 300.674,— 37.213,31 288.646,42 12 49.240,89 Gemeentewoningen (Woningwet) 10.546,20 3,12 1.481,38 0,44 s> 37.213,31 11,01 121.554,44 118.573,07 2.981,37 109.635,15 15 Woningbouwcoöperaties (Woningwet) 11.919,29 6.930,57 5,70 2.299,69 1,89 5» 2,10 2.691,13 2,21 ,7 5» 5? 823.772,51 823.767,15 5,36 676.283,93 82,09 28 147.488,58 Bijzonder Onderwijs 22.375,92 2,72 129.635,34 15,74 Cr. 2.049,76 0,25 2.472,92 0,30 >7 Roerende goederen 391,65 0,10 0,26 70,— Diverse roerende goederen 105,27 0,12 75 2.115,84 2,36 55 55 1.800.698.98 1.800.248,30 904,30 1.799.794,68 14 Diversen (Immateriële schade) 99,97 450,68 363,17 0,02 87,51 55 55 55 0,01 4 55 55 11.415.105,63 r 9.303.423,42 10.167.380,22 1.247.725,41 891 2.111.682,21 269.551,72 394.878,03 1.078.879,06 47.475,68 44.902,50 48.155,31 324.150,53 2,84 55 55 'ffen. Het bedrag ad ƒ324.150,53 betreft indirecte kosten van bedrijven en diensten, waarvoor nog een regeling met het Rijk moet worden >5 55 81,50 i 0,39 55 55 in I 55 55 55 55 55 Cr. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 37.476,84 2.753J 6 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Openbare leeszalen Monumenten 0,10 j 1,44 Bestratingen Rioleringen Bruggen Sluizen, havens, vaarten, kaaimuren enz. Vissershaven, afvoerkanaal en strand Torens, poorten enz. voor de openbare dienst Straatmeubilair van het G.E.B Bossen, parken en plantsoenen 14.746,21 14.049,92 85,43 90,20 Aantal ob jecten. 53 167 12 15 44 128 21 25 65 28 21 11 14 5 1 28 2 3 2.169.531,10 320.727,76 767.018,74 166.308,87 144.017,74 9.742,82 1.231,74 369.120,12 493.425,88 773.150,31 81.530,09 34.226,47 645.562,16 342.279,07 26.593,85 86.754,22 2.564.871,23 359.722,39 908.173,50 190.887,04 163.746,03 10.606,46 1.555,41 494,710,28 563.614,24 897.442,20 96.608,05 39.745,05 752.219,60 379.755,91 26.593,85 89.507,38 1.981.866,27 304.974,34 655.657,69 168.530,16 132.548,03 9.233,93 1.108,57 287.242,71 479.504,09 714.376,75 78.138,78 31.043,05 600.105,73 Verschil tussen kolommen 5 en 6. 3.471,80 295,79 11.762,62 116.948,68 12.833,49 1.241,19 9.856,86 96.164,16 25.643,43 385,29 2.235,26 359,11 123,17 30.505,78 95.448,79 3.523,79 17.026,82 81.220,08 25.625,16 1.123,12 6.899,26 64.598,45 25,13 13,25 19,02 18,15 12,13 Cr. Cr. 2.010,78 87,92 1.543,48 2.242,62 4.274,52 751,10 357,32 5.311,26 1.030,14 10,65 5.233,98 112,10 0,46 596,25 0,53 0,33 1,72 1.412,24 10.035,62 1,46 0,13 11.115,17 2.155,28 12.159,22 502,02 112,07 3.170,51 3.227,65 805,48 1,97 0,24 3,20 1,89 0,12 61,97 6.400,35 4.344,31 111,25 323,67 119.864,99 32.101,26 2.348,14 152,62 55.883,17 13,93 1,07 3,58 2,43 0,38 7,43 294.063,91 23.590,— 68.828,04 0,01 3,35 2,65 1,05 20,81 24,23 77,44 88,71 76,90 2.054,67 150,— 85.692,— 3.003,85 20.679,34 583.004,96 54.748,05 252,515,81 22.356,88 31.198,— 1.372,53 446,84 207.467,57 18.469,27 8.702,— 152.113,87 0,40 0,48 0,78 0,90 0,70 afwijking in ontvangen vergoeding te weinig 16,62 or het Ministerie van Financiën I vastgestelde vergoeding Cr. Voorbereidend lager onderwijs Lager onderwijs Middelbaar en nijverheidsonderwijs School- en kindertuinen, Volkstuinen Sport- en speelterreinen 2,36 I 395.340,13 I 38.994,63 I 141.154,76 24.578.17 19.728,29 863,64 323,67 125.590,16 12.588,05 i 124.291,89 2,09 13,03 3,12 324.786,53 27.681,73 168.561,58 17.003,88 8,91 29.722,69 1.286,39 1.413,42 51,61 85,07 79,60 1,66 1,97 7,59 I 76,46 I 14.345,71 j 102,10 7,92 6,17 12,66 7,70 18,56 77,27 84,78 72,19 I 88,29 87,05 71,27 58,06 Openbaar onderwijs Bijzonder Onderwijs 3,75 i 7,13 0,04 1,17 i 0,22 Nog te regelen met het Ministerie van Financiën 9,45 I 3,46 14,41 2,85 1,16 17,36 8,59 i 84,110,15 183.065,45 j 15.07/96 I 5.518,58 80,88 I 78,11 79,78 2.158,16 1.713,08 28.254,33 TABEL XII. Overzicht van de tot en met 31 December 1954 van het Ministerie van Financiën ontvangen en afgewikkelde voorstellen tot vaststelling van een vergoeding, wegens herstel van oorlogsschade aan verschillende objecten. 29.282,64 1,14 1.412,24 0,39 1,11 in"/. 0,04 0*58 0,06

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 405