29 28 VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. de Ontvangen vergoedingen Herstel oorlogsschade aan Totale kosten. bedrag. in 12 9.728,23 7.850,30 80,70 2 180.676,32 180.676,32 100 I 103 786.285,29 98,06 1) A.N.B.O. Algemene Nederlandse Beheersinstituut Onderneming. 801.806,44 i Aantal ob jecten. 25 13 21 16 2 12 >7 7» »7 »7 27.795,26 13.145,44 7.900,02 95,56 98,24 100 96,81 100 73,51 59.328,83 411.381,89 88.086,— 56.692,12 404.139,83 88.086,— 28.712,53 13.145,44 10.747,20 A.N.B.O.’) woningen Woningen in Duindorp Woningen te Kijkduin Woningen, gevorderd krachtens het vorderingsbesluit Woonruimte, beneden ƒ3.000,— Idem, boven 3.000,— Overige woningen in diverse stadsgedeelten Woningen, hersteld uit het crediet, beschibaar gesteld bij Raadsbesluit van 30 September 1947, Bijl. 437 Woningen in de tankgrachtzone gedurende de bezettingstijd onteigend in ver band met de aanleg van de tankgracht TABEL XIII. Overzicht van de tot en met 31 December 1954 ten laste van de wederopbouwrekening geboekte bedragen wegens herstel van oorlogsschade door de Gemeente aan particuliere woningen in de verschillende stadsge deelten, met vermelding van de van verschillende instellingen hierop ontvangen vergoedingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 406