30 De Secretaris, J. PALTHE. een huurschuldbedrag van f 1.636,75 of 1,8 Ver lies aan oninbaar en onverhuurd was er niet. In Februari van het verslagjaar werden de eerste middenstandswoningen aan de Meppelweg betrokken. Aan het einde van het verslagjaar waren 191 wo ningen en 16 garages verhuurd. Op een totaalbedrag van f 87.675,50 aan verschul digde huur was er aan het einde van het verslagjaar VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. aangekochte woningen. Overzicht van de door de Gemeente in het belang Tabel I. Stand op 31 Dec. 1954. Stand op 1 Jan. 1954. Complex. 670 39 252 9 210 9 790 38 796 9 156 9 728 Transporteren 6 Aantal woningen. 138 241 248 303 574 510 177 56 472 127 6 101 106 63 58 276 114 66 301 119 210 Aantal bewoners. Aantal woningen. Aantal gezinnen. Aantal bewoners. 2 3 26 9 19 3 3 1 4 2 9 8 30 13 22 26 9 5 24 9 12 3 7 5 Aantal gezinnen. 110 437 1 980 557 707 264 144 321 505 890 59 1 352 777 2 969 533 1 245 270 330 755 669 103 57 183 983 2 113 3 881 158 519 955 1 071 907 1 873 1 866 564 400 2 113 577 50 623 182 461 418 919 357 308 924 471 886 Aantal verhuizingen in 1954. 7 11 18 30 34 23 28 3 62 7 I 20 8 28 86 424 110 128 51 65 81 124 160 34 262 182 678 120 318 32 40 165 115 20 16 42 285 553 911 45 136 218 224 296 560 493 176 48 437 115 6 106 106 60 52 268 92 66 294 120 208 28 86 424 110 128 51 65 81 124 160 34 262 182 678 120 318 32 40 165 115 20 16 42 285 553 911 45 54 136 218 224 296 560 493 176 48 437 115 6 106 106 60 52 268 92 66 294 120 208 22 56 76 10 31 84 452 123 144 52 66 87 134 169 34 327 216 700 124 339 35 45 180 136 21 16 45 294 586 1 003 45 54 137 238 246 305 568 501 176 55 455 128 6 102 106 66 61 266 129 68 307 119 209 30 84 443 123 134 51 66 86 133 167 34 323 212 694 121 327 34 45 171 139 21 16 47 296 603 1 012 50 115 443 1 995 573 739 269 137 321 511 869 59 1 276 795 3 005 542 1 307 279 336 802 677 105 56 174 983 2 114 3 971 157 161 518 956 I 032 899 1 846 1 872 582 405 2220 569 45 638 180 460 428 944 360 309 894 463 861 De Voorzitter, R. C. A. F. J. VAN LISSA NESSEL. der Volkshuisvesting gebouwde en Voor het doel gebouwd. Afvoerkanaal I Zeearendstraat Afvoerkanaal I-III Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal Oost Zeezwaluwstraat Kolenwagenslag I Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Westduinweg II Westduinweg III Vissershaven Dr. de Visserplein Duindorp I-II Wieringsestraat Duindorp III Flakkeesestraat Duindorp IV Duindorp V Vuurbaakstraat Zeekant Proefwoningen Betonwoningen Trekweg I Trek weg II Trekweg III Trekweg IV Stuwstraat Broekslootkade Spoor wijk I Spoorwijk Ila Spoorwijk Ilb Spoorwijk IIc Spoorwijk III Spoorwijk IV Spoorwijk V Laakweg West Laakweg Oost Laakweg Bijbouw Zomerhof Rustenburg Heemskerckstraat (Lsd.) Loosduinen Hoefkade Markt weg Kijkduinsestraat Deimanstraat Binckhorstlaan Erasmusweg Premiebouw Morgenstond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 420