I I 30 30 I f 9 8 f I f f 110,65 i VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. de huurinning in 1954. Restitutie. Bruto huur. Complex 3,45 21*55 7,35 83,70 33,15 70,15 46,40 10 5,- 15,65 70’30 96,75 0*60 39.35 9,90 6,05 12,50 16,40 34^65 12,10 6^20 1L50 10,45 39’— 7^85 420,30 f 3.756.502,01 j 5.361,70 f 14.330,65 21,40 3.384,57 781,65 f 3.780.381,98 3.780.381,98 9.234,30 4.141,58 3.767.006,10 Transporteren 13,65 82,’55 5, W 5» J, s» >5 5, 5, 5» 5» ,1 J» M ft J, 5) W J» 5» Huurschuld begin 1954. Huurschuld eind 1954. Verlies onverhuurd. Verlies oninbaar. Restitutie voor 30 jaar bewoners. Totaal verantwoord. 45,80 243,85 234,20 15,45 16,30 64,90 37,20 154,05 231,80 239,78 26,50 372,40 8,30 58,10 17,40 10,25 21,65 173,40 54,20 13,60 36,85 67,35 13,’35 181,60 48,40 11,10 56,10 11,55 44,05 97,40 Totaal te verantwoorden. 0,35 61,30 218,85 192,60 17^25 24,05 13,10 101,80 406,15 198,95 204,60 577,95 406,25 254,45 11,55 379,95 42,15 142,45 69,45 94,50 360,45 259,70 72,95 458,30 45,45 23.40 85,85 27,95 7,45 5,45 18,55 29,35 6,95 6,55 15.30 9,10 6,30 1.614,60 72,60 43’75 26,50 31,50 54,70 5,35 31,55 86,35 110,25 Afgedragen per kas. 7,11 384,15 42,60 7.50 165,35 68,75 32 J0 50^95 5,55 7,35 71,85 146,05 44,65 25,70 27,20 74,90 20,— 89,60 45,85 68,75 40,40 42,— Vooruitbetaald voor 1955. Vooruitbetaald 1954. 11,10 22,20 5,35 14,55 11*80 6,— 62,65 9’,55 3,45 27,85 2640 181’40 24,30 103,15 90,45 14740 38’25 42,50 5745 29,20 17,30 116,67 113,20 13,- 595,15 161,50 240,70 356,45 255*80 156,40 125,— 52,25 93,70 137,55 44,75 73,70 243’85 15,- -ƒ 25,30 82,— 6,80 12.909,50 25.438,70 43.599,50 46.435,30 7.138,20 88.199,60 58.402,25 9.672,— 36.686,— 140.251,35 45.617,70 42.027,50 20.718,15 239.969.15 43.503,20 86.959,65 14.227,20 14.188,60 59.373,60 32.812,65 8.494,20 8.175,25 23.164,15 5.525,— 97.231,30 175.455,40 311.039,95 17.810,— 56.491,80 13.340,80 81.860,85 83.644,05 92.461,30 187.437,20 172.454,93 40.648,40 16.040,10 123.966,20 2.189,70 31.902,90 14.930,60 23.477,— 3.470,10 2.965,50 13.219,90 12.701.80 21.056,35 18.195,65 28.679,80 109.872,75 38.618,70 35.569,95 91.421,20 2.400,60 46.716,55 108.732,40 117.826,05 45.436,75 53.391,10 55.827,15 71.607,25 55.265,90 46.745,40 32.023,50 112.766,75 8.174,65 23.164,15 5.511,15 96.686,40 173.878,10 309.072,45 17.578,95 55.974,80 13.340,80 81.362,50 82.957,45 91.783,05 186.019,— 171.511,49 40.022,20 15.910,25 122.540,35 2.132,75 31.723,80 14.709,— 23.368,20 3.399,75 2.924,70 13.123,20 12.321,85 21.056,35 18.162,14 27.711,50 109.242,50 38.332,45 35.301,45 90.875,75 2.329,95 46.457,15 108.386,45 117.428,05 45.260,25 53.284,55 55.439,70 71.462,60 54.829,60 46.628,73 31.827,75 112.333,45 374,75 70,65 79,40 345,95 308,80 134,— 96,10 330,40 115,45 405,35 73,90 12,- 31,— 448,95 242,15 762,80 158,10 35,40 187*40 400,75 376,35 735,15 546,20 394,30 74,40 944,45 27,40 103,— 147,90 108,80 55,50 12,909,50 25.438,70 43.599,30 46.435,30 7.138,20 88.199,60 58.402,25 9.672,— 36.686,— 140.251,35 45.617,70 42.027,50 20.718,15 239.969,15 43.503,20 86.959,65 14.227,20 14.188,60 59.373,60 32.812,65 8.494,20 8.175,25 23.164,15 5.525,— 97.231,30 175.455,40 311.039,95 17.810,— 56.491,80 13.340,80 81.860,85 83.644,05 92.461,30 187.437,20 172.454,93 40.648,40 16.040,10 123.966,20 2.189,70 31.902,90 14.930,60 23.477,— 3.470,10 2.965,50 13.219,90 12.701,80 21.056,35 18.195,65 28.679,80 109.872,75 38.618.70 35.569,95 91-421,20 2.400,60 46.716,55 108.732,40 117.826,05 45.436,75 53.391,10 55.827,15 71.607,25 55.265,90 46.745,60 32.023,50 112.766,75 12.883,— 25.407,20 43.544,80 46.420,40 7.103,20 88.085,40 58.292,— 9.672,— 36.686,— 140.202,40 43.970,10 41.891,20 20.555,60 239.925,40 43.503,20 86.944,— 14.227,20 14.188,60 59.373,60 32.645,60 8.494,20 8.131,20 23.027,40 5.525,— 96.785,25 174.668,50 309.990,75 17.685,20 55.862,75 12.980,05 81.515,30 83.298,90 92.053,10 186.411,10 171.486,10 40.445,60 16.016,10 123.526,— 2.181,40 31.844,80 14.731,60 23.428,60 3.459,— 2.909,40 13.173,70 12.701,80 21.034,— 18.174,— 28.506,40 109.223,40 38.443,60 35.292,40 90.997,40 2.400,60 46.447,40 108.576,— 117.701,05 45.384,50 53.297,40 55.650,60 71.562,50 55.192,20 46.745,40 31.771,80 112.751,75 400.25 543.05 815,— 109,35 612,75 360,75 280,65 307,95 254.15 794,30 729,05 176,30 24 67,80 42,65 33,— 63,70 162,55 73,70 9^30 33,45 13,30 Laak weg West Uitbreiding Oost 32.626,10 8.485,10 15,40 1.889,10 39,60 110,70 86,10 148.50 455,95 271,09 128,30 j 36,90 i 439,55 29,55 59,70 i 13.50 343,65 i 964,70 1 429,35 Tabel 2. Overzicht van 12.850,30 25.390,80 43.545,40 46.345,85 7.118,20 88.034,40 58.322,35 9.597,35 36.655,— 139.759,05 43.479,— I 41.135,95 20.718,15 239.413,30 43.304,25 86.714,75 14.145,20 14.108,65 I 59.211,50 j 153,90 84,65 186,70 84,15 103,60 Buiten Haag Rustenburg Kortenbos Westeinde Vredebest Loosduinseweg Piet Hein/Heemskerckstraat. P. de Hooghplein (Lsd.) Zomerhof Hoefkade Marktwe.g Kijkduinsestraat Deimanstraat weekwoningen Deimanstraat maandwoningen Binckhorstlaan Erasmusweg Melis Stokelaan korrelbeton 90 woningen Troelstrakade Aagje Dekenlaan Moerweg Tesselschadelaan Jan Luykenlaan Van Ruysbroekstraat Schoonhetenstraat Kolenwagenslag I II UI Westduinweg II UI Vissershaven Dr. de Visserplein Afvoerkanaal I Zeearendstraat Afvoerkanaal II-III IV Oost Zeezwaluwstraat Duindorp I-II Wieringsestraat Duindorp III Flakkeesestraat Duindorp IV V Vuurbaakstraat Zeekant Proefwoningen Betonwoningen Pakhuizen Trekweg I II Hl IV Broekslootkade Stuwstraat Spoorwijk I Ha Ilb IIc III IV V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 422