30 30 16 17 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. III. Balans per (1 December 1954. PASSIVA ACTIVA. 1. 1. 42.419,53 165.508,33 II. Woningen niet Volkshuisvesting II. 3.293,36 III. 9.419,62 III. 87.659,67 IV. 5.419,75 7.417,14 V. IV. 1.375,— V. Winkels Heeswijkplein Inningskosten, enz. Kleine Kas Zomerhof VI. 5.150 Wisselgeld ambtenaren VII. 1.550,75 VIII. 6.135,22 VI. 10.621,77 IX. 51.85 368.675.21 X. VII. 11.311,68 VIII. Gemeentelijke Woningdienst Rekening-courant Kosten woningen niet Volkshuisvesting e. 2.763.684,38 IX. X. Kapitaal gemeente ’s-Gravenhage 2.840.065,54 2.840.065,54 De Administrateur van de Gemeentelijke Woningdienst, F. C. H. BÖHMERMANN. 5, 1.852.437,91 Gezien: Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer” R. C. A, F. J. VAN LISSA NESSEL, Voorzitter. J. PALTHE, Secretaris. a. Duinwater b. Huren c. Onderhoudskosten 991,60 8.136,96 291,06 106,90 2.714,29 212,83 6.630,76 956,99 1.853,26 70,38 Diverse exploitaties Portiekreiniging bijdragen bewoners Giasverzekering premiën Brandstoffenhokken huren Gemeenschappelijke tuinen Bijdragen bewoners Rente en aflossing Straatmeubilair Heeswijkplein Inningskosten, enz Rente bouwkosten M iddenstandswoningen a. Huren b. Onderhoudskosten 326.842,84 10.684,18 1.926,54 956,99 157.843,05 29.815,24 13.625,50 62.387,80 102.120,09 9,98 122,42 162.919,40 133,80 2.322,73 87.645,50 14,17 4.084,80 141,75 249,97 3.748,10 7.313,61 27,40 198,12 132,40 1.717,49 56,94 1.606,75 2.038,57 7.414,05 3,09 14,75 151,81 136,70 500,— 1.050 2.798,60 2.596,76 336,— 1.452,39 35.235,78 337.527,02 100,— 53,— 4.031,80 Algemene Kosten a. Salarissen en arbeidslonen b. Sociale lasten, enz. c. Overige kosten Exploitatie dienstgebouw Zomerhof Subsidie „Sociaal Wijkcentra" Huur winkels (werkruimte) Woningen niet Volkshuisvesting Huren Woningen Volkshuisvesting a. Onderhoudskosten b. Duinwater c. Huren i d. Deurwaarderskosten I e. Rente en aflossing I Exploitatie dienstgebouw Zomerhof Huur kerkzaal I 2.465.632,03 13.189,29 45.724,32 1.706,08 ƒ2.526.251,72 237.432,66 285,75 1.265 c. 1 d. Nadelig saldo portiekreiniging Gemeente 's-Gravenhage (Gem. Woningdienst) a. Inkomsten woningen niet Volkshuisvesting b. Batig saldo exploitatie winkels, bedrijfsruimten, enz. Middenstandswoningen a. Onderhoudskosten b. Grond- en straatbelasting c. Huren d. Algemene kosten Diverse exploitaties I Portiekreiniging bijdragen bewoners j Glasverzekering bijdragen bewoners I Gemeenschappelijke tuinen bijdragen bewoners Winkels Heeswijkplein Straatmeubilair Heeswijkplein Algemene Kosten Sociale lasten Woningen Volkshuisvesting a. Onderhoudskosten b. Grond- en straatbelasting c. Brandassurantie d. Duinwater e. Huren Gemeente ’s-Gravenhage (Gem. Woningdienst) a. Nadelig saldo woningen Volkshuisvesting b. Nadelig saldo brandstoffenhokken Nadelig saldo dienstgebouw Zomerhof Debiteuren, enz. N.V. Handel Mij. H. A. de Bary Co. Voorschotten Voorschotten op salarissen en lonen Vorderingen wegens inkoop pensioen Rijkspostspaarbank (5% spaarregeling) Schulden, enz. 4% Spaarregeling 5 Spaarregeling Waarborgsommen Extra afschrijvingsfonds G iasverzekeringsfonds Tuinfonds Reserve voor annuiteit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 428