32 1 HINDERWET. Bijlage V. 6 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Aantal Totaal. Soort van de inrichtingen. 22 18 40 6 8 6 3 4 1 1 182 79 261 Totaal I 1 3 1 1 1 1 2 de inrichtingen, waarop de in 1954 verleende vergunningen betrekking hadden. I l 1 1 nieuwe in richtingen. 2 2 1 4 1 4 2 I I 6 3 1 1 6 3 1 1 1 3 1 1 18 4 2 8 1 6 1 12 2 1 1 30 4 2 25 1 1 26 13 3 7 1 4 3 11 5 2 1 1 4 2 I 1 3 4 1 2 2 I 1 1 1 24 1 2 19 1 1 26 10 2 7 1 3 2 5 2 I 1 12 4 1 7 de verklaringen i uitbreidingen of I wijzigingen van bestaande in richtingen. OVERZICHT van en de kennisgevingen en Herstelinrichtingen voor motorvoertuigen met of zonder verfspuiterij en/of benzine- afieverinstallatie Vulcaniseerinrichting Benzinelaadstations Inrichtingen bestemd tot het bewaren van petroleum met afleverinstallatie Bewaarplaatsen van vluchtige vloeistoffen Bewaarplaatsen van butaan, propaan, acetyleen e.d. in flessen Verffabriek Inrichtingen bestemd tot het bewaren .bewerken of vernietigen van afval Inrichting bestemd tot het slopen van motorvoertuigen Drukkerijen Boekbinderijen Inrichting bestemd tot het vervaardigen van cliché’s Letterzetten) Metaalbewerkingsinrichtingen met of zonder verfspuiterij, moffel- en/of zandstraal- inrichting Verfspuiterijen Galvaniseerinrichtingen Machinale houtbewerkingsinrichtingen met of zonder verfspuiterij; kuiperijen Inrichting bestemd tot het vervaardigen van pharmaceutische producten Inrichting bestemd tot het vervaardigen van parfumerieën en cosmetische producten Inrichtingen ten dienste van kantoor- en flatgebouwen Hotel-, restaurant- en cafetariabedrijven Inrichtingen bestemd tot het bewaren en bewerken van vis Inrichtingen bestemd tot het bereiden van voedingsmiddelen Inrichting bestemd tot het mengen van oliën Inrichtingen bestemd tot het vervaardigen en bewerken van voorwerpen van beton Inrichtingen bestemd tot het zeven en breken van brandstoffen Vleesbewerkingsinrichtingen met of zonder rokerij, kokerij en/of zouterij Brood- en banketbakkerijen Melkinrichtingen Chocolade- en suikerwerkenfabriek Conservenfabriek Was- en strijkinrichtingen Tricotagefabrieken Tapijtklopperij Aardewerkfabriek Inrichtingen bestemd tot het bewaren en bewerken van films Inrichtingen bestemd tot het vervaardigen van artikelen van plastic Inrichting bestemd tot het bewerken van kurk Schietinrichtingen Koelinrichtingen Inrichting bestemd tot het vervaardigen van boetseerwas Pompinrichting Inrichting bestemd tot het spoelen, vullen, capsuleren e.d. van flessen Inrichting bestemd tot het vervaardigen van schrijfgereedschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 437