P I I 32 i 1 I ii 16 8 1 1 1 16 I I ft een magazijn met kantoor aan de Lutherse Burgwal 1 Oa een fabriek aan de Binckhorstlaan 20/24; een winkel aan de Stevinstraat 171; een gerechtsgebouw aan de Jan van Nassaustraat 112/ 114; een broodfabriek aan de Jacob Catsstraat 168/182; een winkel met werkplaats aan de Laan van Meerder- voort 632/638; een kantoor aan de Korte Vijverberg 2/2a; twee bureelgebouwen nabij de v. d. Burchlaan 31; een kantoor aan de Surinamestraat 24; een fabriek aan de Cruquiuskade 6/7 een kantoor aan de Alexanderstraat 10; een kantoor en magazijn aan het Hofwijckplein 45/47; een centrale slagerij aan het Slachthuisplein; een garage en een paardenstal aan de Rijswijkseweg 14/14a; een hotel aan de Zwarteweg 9 een restaurant aan het Buitenhof 22; een postkantoor aan de Badhuisstraat 175/177; een gymnastieklokaal aan de Oostduinlaan 50; een loods aan de Pompstationsweg 325 een kerkgebouw aan de Laan van Poot 292/294; een kantoor aan de Nieuwe Parklaan 55; een kantoor aan de Groenhovenstraat 2; een werkplaats aan de le Lulofsdwarsstraat ongen.; een woonhuis aan de Laan van Meerdervoort 189c; een melkfabriek aan de Lange Beestenmarkt 114/116; een cantine aan de v. d. Burchlaan 31 tien garages aan het Frankenslag 7; een kledingmagazijn aan de Wagenstraat 16; een winkel aan de Stationsweg 143; een winkel aan het Noordeinde 121/123; een kantoor aan de Wassenaarseweg 38/40; een woonhuis aan de Laan Copes van Cattenburch 77 een drukkerij aan de Van Miereveltstraat 151; een garage aan de Lange Lombardstraat 55a; een winkel aan het Noordeinde 94/94a; een garage en een werkplaats aan de Schokkerweg 30/44; een scheepswerf aan de Zeesluisweg 198; een winkel aan de Hoogstraat 6; een postkantoor aan de Torenstraat 19; een kindertehuis aan de Celebesstraat 121; een kantoorgebouw aan de Carel van Bylandtlaan 30; een boekdrukkerij aan de Wagenstraat 68/68a; een kantoor aan de Torenstraat 17/19; een legeringsgebouw aan de Van Alkemadelaan 357; een goederenloods aan de Waldorpstraat ongen.; een werkplaats aan de Loosduinseweg 507/509; een houtwerf aan de Z. O. Binnensingel 96/107; een winkel aan de Grote Marktstraat 69/71 een uitgeverij aan het Lange Voorhout 9/11; een woonhuis aan de Statenlaan 54; een kantoor aan de le v.d. Kunstraat 341/343; en 124 kleinere werken. Voorts werd voltooid de bouw van: Stadhuis met autostalling en rijwielbergplaatsen; fabrieksgebouw aan de Cruquiusstraat; fabrieksgebouw aan de Zonweg; garage met showroom aan de Wegastraat; kassen en warenhuizen op verschillende tuinderijen te Loosduinen; schoolgebouwen aan de Gentsestraat, Cartesius- straat, Twickelstraat, Beatrijsstraat, Pieter-de- Hooghplein (L), Steenwijklaan, Spaarwaterstraat, Tinaarlostraat, Koningin Marialaan, Woudenberg straat, Jacob de Graefflaan; transformatorhuisjes aan de Dunklerstraat, West- duinweg, Zweelostraat, Exlostraat, Zuidlarenstraat, Zwartsluisstraat, Enschedelaan, Baambruggestraat, Gaslaan, St. Hubertusweg, Valkenboskade, Rolde- straat, Nijeveenstraat, Hanenburglaan, Laan van Meerdervoort, De Constant Rebecqueplein 1 onderstation G.E.B. aan de Dibbetsstraat; 17 garages aan de Leuvensestraat, Van Wijngaerden- straat, Van Hogenhoucklaan; 1 garage met kantoor aan de Van Bleiswijkstraat; 1 gaiage met werkruimte aan de Gedempte Gracht; 1 gaspersstation aan de Paets van Troostwijkstraat; 1 benzinestation behorende bij Van der Burchlaan 31 1 aan de Troelstrakade; 1 aan de Waldorpstraat; 1 wasserij aan de Zamenhofstraat; 1 seinhuis met raam aan de 3e Vissershavendwars- weg; 1 Oude-Liedenhuis aan de Van Weede van Dijkveld- straat; 1 gebouw voor geesteszieken aan de Monsterse- weg (L); 1 ziekenpaviljoen aan de Monsterseweg (L); 1 rusthuis aan de Goetlijfstraat; 1 kerkgebouw aan de Sijzenlaan-Haviklaan; 1 kerkgebouw aan de Oosterhesselenstraat (nood kerk); 1 luchtwachttoren nabij de Gevers Deynootweg (Zwartepad) 1 kantoorgebouw aan de Carel van Bylandtlaan- v.d. Haerstraat; 1 kantoorbarak aan de Riouwstraat; 1 bureelgebouw aan de Van Alkemadelaan; 1 lichtdrukkerij aan de Wegastraat; 1 theeschenkerij aan het Van Heeswijkplein. Van de gereed gekomen verbouwingen enz. volgen hieronder de voornaamste werken. Het verbouwen of uitbreiden van: een magazijngebouw aan de Binckhorstlaan 36; een kantoor aan de Bezuidenhoutseweg 16/20; een garage aan de Koninginnegracht 129/131 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Oprichting overige bouwwerken. Verbouwing en uitbreiding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 439