VERSLAG N.V. GEMENGD BEDRIJF HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ GEVESTIGD TE S-GRAVEN H AGE OVER HET JAAR 1954 VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 5 JULI 1955

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 444