i I I fl 172 bussen totaal. 10 Dieselbussen gemiddeld 0,761 I per 100 km. Diesoline: 2.545.845 I over 7.639.787 km of ge middeld 3,00 km per I. De volgende wijzigingen zijn in de loop der lijnen gebracht: Lijn E., ingaande 1 November via de Hengel o- laan doorgetrokken naar de Leijweg; Ten behoeve van de omzetting van 4 tram lijnen in autobuslijnen, alsmede om enige verder noodzakelijke uitbreiding aan het wagenpark te geven, werden opdrachten geplaatst voor de levering van 40 Kromhout chassis en 40 A.E.C. chassis. De vervaardiging van de voor deze 80 chassis bestemde carrosserieën werd opgedragen aan de Carrosseriefabriek Verheul te Waddinx- veen. In voorbereiding is een bestelling van 50 auto bussen ter vervanging van de oudste serie Krom- hout-autobussen. Op 31 December waren aanwezig en in bedrijf: 7 personenauto’s, 2 geldtransportauto’s, 2 noodploegauto’s, 6 vrachtauto’s, 6 bovenleiding-montage-auto’s, 1 montagewagen op rails, 4 auto’s voor lasapparaten, 2 werkauto’s voor de wisselsmeden, 1 tractor voor railvervoer, 1 motorrijwiel. Autobusgarage Viaductweg: De kapconstructie boven de garageruimte is geverfd. Remise Lijsterbesstraat: In de centrale werk plaats is, als onderdeel van de in uitvoering zijnde uitbreiding van de werkplaats, een kantoorruimte voor tijdschrijvers gebouwd. Locomotievenloods Delftselaan: De betongevel- platen zijn door een halfsteensmuur ver vangen. Werkplaats Lulofsdwarsstraat: Van de lasloods werd de lucht- en lichtkap verbeterd. Op de Cannenburglaan nabij de Loevestein- laan (eindpunt lijn 4) en op het De Savornin Lohmanplein (eindpunt lijnen 7 en 14) werd een personeelwachthuis gebouwd. Op de navolgende punten werden in totaal 4 abri’s geplaatst: Laan van Meerdervoort nabij Laan van Eik en Duinen, Schenkkade nabij Laan van Nieuw Oost Indië, Valeriusstraat nabij Stadhoudersplantsoen, Cornells de Wittlaan nabij Stadhouderslaan. De abri op de Kalvermarkt werd verplaatst naar de Houtmarkt en die op het Veluweplein naar de Loevesteinlaan nabij de Erasmusweg. Aan de personen-, vracht-, montage- en ver dere werkauto’s zijn de noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Een personenauto merk Opel en een vracht auto merk Fordson zijn buiten dienst gesteld en verkocht; aangeschaft werden 2 personenauto’s merk Volkswagen en 1 vrachtauto merk Ford. Wijzigingen van blijvende aard werden niet tot stand gebracht. In verband met de uitvoering van profielswij- zigingen, vernieuwingswerken, enz. waren de hierna volgende tijdelijke maatregelen op ver schillende lijnen noodzakelijk: Lijn 10. Van 4 t/m 8 October enkelspoor gere den tussen verbindingswissel N.W. Binnen singel en consultatiebureau op de Waldeck Pyrmontkade; Lijn I1. Van 20 October t/m 11 November enkel spoor gereden op de Laakbrug; Lijn I2. Op het baanvak tussen de halte Den Deyl en de verbindingswissel Prinsenweg te Wassenaar of op gedeelten daarvan werd enkelspoor gereden van 30 Augustus t/m 3 September, van 6 t/m 8 September en van 13 t/m 15 September. Op 31 December bedroeg het aantal auto bussen: 137 Dieselbussen (Kromhout) 35 (A.E.C.) De autobussen van de series 1 t/m 20 en 201 t/m 225 hebben een kleine revisie ondergaan; tevens werd aan deze autobussen, alsmede aan die van de serie 96 t/m 110 voorruit- en cabine- verwarming aangebracht. Voor het overige zijn de normale onderhouds werken aan het busmaterieel verricht. wijzigingen in de gebouwen Motorolieverbruik. Brandstofverbruik. b. AUTOBUSLIJNEN. III. Uitbreidingen en en wachthuizen. Diverse gebouwen. Wachthuizen en abri’s. c. PERSONENAUTO’S EN WERKAUTO’S. IV. Wijzigingen in de loop der lijnen. a. TRAMLIJNEN. I I Onderhoud en herstellingen van bussen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 451