I f 31.339.931,79 Transport 357.477,25 f f f 1.500.000,— f 1.901.477,25 1.000,33/2 Nederland 1947 995,62 1.900.818,06 1.000,— 3/2 H.T.M. 1937 1.000,— f 1.899.818,06 Waardevermeerdering fondsen 1.659,19 f 1.901.477,25 10e. 89.000,— f f f 89.000 89.973,75 f 1.000,— 3/2 H.T.M. 1937 f Waardevermeerdering fondsen 1 Transporteren f 31.428.931,79 14 De waardevermeerdering der fondsen is ten gunste van de rekening Reserve koersverschillen geboekt. 11.000,— 15.000.— 8.000,— 10.000 1.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 1.000,33/2 Nederland 1947 Af: f Af: f 64.000,— 5.000,— 3.000,— 17.000,— Boekwaarde gedeponeerde fondsen per 30 December 1953 f 1.899.822,44 Bij: f 1.000,— 995,62 1.000,— 90.973,75 1.995,62 88.978,13 21,87 89.000,— f f De waardevermeerdering der fondsen ad f 1.659,19 is ten gunste van de rekening Reserve koersverschillen geboekt. Effecten 64.000,— 3 Investeringscertificaten 5.000,33'/2 Nederland 1947 3.000,33'/2 Amsterdam 1948 17.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 de Gemeente Wassenaar: 11.000.— 3'/2 H.T.M. 1937 15.000,3—3'/2 Nederland 1947 de Gemeente Rijswijk: 8.000,— 3'/2 H.T.M. 1937 10.000,33’/2 Nederland 1947 het Pensioenfonds v.h. personeel der N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M.: f 1.500.000,— Inschrijving Schuldregister 3 Investerings certificaten Boekwaarde effecten per 30 December 1953 Bij: f ff ff ff ff 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 455