f Transport lie. Totaal der activa f 300.000,— le. f f 300.000 1.504.000,— 2e. 5.586.692,24 3e. 4e. 1.074.519,34 f 1.074.519,34 5e. 439.139,19 f f 439.139,19 6e. 138.382.07 f 7e. 256.554,86 f 8e. 274.457,64 f 9e. 3 Lening Pensioenfonds 1948 1.500.000,— Transporteren f 11.073.745,34 15 15e. 16e. 12e. 13e. 14e. Bankier Beschikbaar saldo. Kas Diverse debiteuren Voor uitbet aaide 'kosten Dit bedrag betreft vooruitbetaalde kosten voor volgende jaren, zoals motorrijtuigenbelasting, enz. Emissiekosten der leningen Verlies- en winstrekening Passiva. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 4 aandelen a f 50.000, N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 2 aandelen a f 50.000, 3y2 Schuldbekentenis gemeente ’s-Gravenhage Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3y2 Schuldbekentenis N.V. Haagsche Buurtspoorwegen Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4Vï% Lening Pensioenfonds 1929 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3/2 Obligatielening 1937 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4 Lening N.V. Haagsche Buurtspoorwegen Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4/2 Lening Pensioenfonds 1933 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4'/2 Lening Pensioenfonds 1930 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 200.000,— 100.000,— 460.226,79 21.087,60 31.428.931,79 707.933,03 167.275,53 236.727,69 170.692,40 102.500,— 1.251.758,87 145.026,45 6.644,38 138.382,07 268.316,79 11.761,93 256.554,86 287.040,36 12.582,72 274.457,64 7 7 7 f 34.065.819,31 f 5.942.667,36 355.975,12 f 5.586.692,24 f 1.692.000,— 188.000,— f 1.504.000,- f 1.139.714,72 65.195,38 >s 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 456