1 11.073.745,34 Transport f 2.980.146,02 10e. 2.150.000,— lie. f 2.150.000 3.220.000,— 12e. 1.000.000,— 13e. 3.298.570,90 14e. f 3.439.313,64 52.200,47 15e. 1.280.981,50 16e. f 1.205.320,06 f 58.794,— 95.000,— 4- 153.798,— f 1.051.522,06 229.459,44 f 1.280.981,50 17e. 786.025,43 Transporteren f 25.847.670,32 16 140.742,68 f 3.298.570,96 3V2 Lening op schuldbekentenis 1949 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen In dit fonds is gestort het volgens de concessievoorwaarden vereiste be drag, benevens een extra bedrag van f 50.000, 4 Leningen Pensioenfonds 1951 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 37/16 Lening op schuldbekentenis 1954 Voor in 1954 opgenomen termijn. Dit fonds is gevormd op de wijze als aangegeven in art. 8 der overeen komst van 28 Dec. 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen. Vernieuwingsfonds Saldo vorig jaar Hieraan is onttrokken: Uitgaven minus storting Fonds voor rollend trammaterieel interc. lijnen In dit fonds is gestort het volgens de concessievoorwaarden vereiste bedrag. Hieraan is toegevoegd: Storting minus uitgaven Fonds voor rollend trammaterieel stadslijnen Saldo vorig jaar Voor afboeking tot op f 1,elk van: 6 aanhangwagens nos. 151 t/m 156 Voor gedeeltelijke afboeking motorwagens 215 en 216 Voor afschrijving van 4 motorwagens nos. 48, 51, 68 en 78 ad f 1,— elk f 2.300.000,— 150.000,— 4/2 Leningen op schuldbekentenis 1952 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost f 3.360.WX),— 140.000,— f 3.220.000 f 3.129.542,25 143.395,63 f 2.986.146,62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 457