Transport 18e. f 3.218.863,95 Storting 931.539,27 19e. 65.752,06 20e. f f 21e. 22e. 41.046,68 23e. 4.046.68 9.607,50 24e. 1.530.135,78 25e. f 34.065.819,31 Totaal der passiva 17 Fonds voor werktuigen en gereedschappen Hiervoor geldt dezelfde toelichting als bij punt 14. Beserve koersverschillen Saldo vorig jaar Waardevermeerdering fondsen Nog te betalen coupons Voor nog niet ter verzilvering aangeboden coupons. Diverse crediteuren 2.242.912,23 188.119,50 64.071 1.681,06 65.752,06 37.000,— 41.046,68 f 25.847.670,32 3.209.035,97 15,- 99 899.292,13 f 2.319.571,82 889.464,15 f 3.209.035,97 Reserve bijslagverplichtingen pensioenen Reserve verplichtingen Ongevallenwet 1921 Reserve voor contante waarde van blijvende ongevallenuitkeringen. Uitgelote obligatiën Voor nog niet opgekomen: 4 st. met rente nos. 2014 - 2025 - 2190 - 2814 f 37 st. nos. 119 - 122 - 124 - 126 - 583 - 585 - 588 - 593 - 598 - 606 - 625 - 627 - 633 - 2005 - 2015 - 2021 - 2027 - 2032 - 2033 - 2038 - 2040 - 2042 - 2043 - 2047 - 2053 - 2054 - 2055 - 2085 - 2129 - 2130 - 2133 - 2135 - 2136 - 2137 - 2189 - 2811 - 2815 f Fonds voor autobusmaterieel Saldo vorig jaar Voor afboeking tot op f 1,elk van 21 Krom hout autobussen nos. 160, 163, 164, 168 t/m 175, 186, 191, 193 t/m 200 f 899.277,13 Voor afschrijving van 15 autobussen nos. 114, 117 t/m 120, 124, 130, 132 t/m 134, 136 t/m 138, 140 en 141 ad f 1,elk 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 458