De verlies- en winstrekening omvat de navolgende rekeningen: Debet. Ie. f f f 11e. 5.062.777,76 f Credit. 3.679.097,97 f 5.062.777,76 f 189.241,76 f 1.251.758,87 18 3e. 4e. 25.593,— 50.000,— 2e. 3e. Voordelig saldo der exploitatierekening Interest in rekening-courant, op beleggingen, enz., na aftrek van provisiën, interest op borgstellingen, enz Verschil tussen bijzondere baten en lasten Nadelig saldo 45.638,85 86.282,07 1.251.758,87 64.102,— 394.666,30 662.940,42 59.220,— 975.642,76 8.500,— 75.593,— 361.129,55 59.098,37 864.464,15 40.400,— 33.356,13 1.068.665,08 4e. 5e. 6e. 7e. 8e. 9e. 10e. a. b. c. d. Ie. 2e. 1.706.303,18 395.000,— Vernieuwingsfonds, storting Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen: Storting Extra storting Dienst der lening, omvattende: Rente schuldbekentenissen Rente 3’/2 obligatiën Amortisatie Afschrijving emissiekosten leningen wegen, ten laste te brengen van: de gemeente ’s-Gravenhage f 1.062.517,11 de N.V. Haagsche Buurtspoor wegen De verlies- en winstrekening sluit met een nadelig saldo van f 1.251.758,87, van welk bedrag wij U voorstellen, ingevolge art. 7, par. 2, lid 1 der overeenkomst van 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoor- Fonds voor róllend trammaterieel stadslijnen, storting en rente Fonds voor róllend trammaterieel interc. lijnen, storting en rente Fonds voor autobusmaterieel, storting Fonds voor werktuigen en gereedschappen, storting Afschrijving op inventarissen Diverse belastingen Annuïteit pensioenfonds, voor betaalde annuïteit ter gedeeltelijke aanzui vering van het tekort per 31 December 1951, krachtens art. 19, lid 2 van de stichtingsakte Uit gekeerde bijslagen op pensioenen 99 99 99 99 De Raad van Beheer: J. VAN AARTSEN, Voorzitter. B. VAN DEN TEMPEL, Onder-Voorzitter. W. H. DEN BEER POORTUGAEL. L. DE BLOCK. G. JOÜSTRA. J. KLOPPER. G. L. MENS FIERS SMEDING. F. VAN DE WALL. A. W. E. WEYERMAN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 459