II 25 Ontvangsten en vervoerde reizigers. ONTVANGSTEN MAANDEN 1953 1954 1953 1954 Gld. Gld. 8.776.112 9.153.757 1.231.270,68 1.140.129,04 Januari 8.065.380 8.080.378 1.132.424,28 1.001.592,51 Februari 8.308.383 8.349.065 1.040.666,33 1.165.753,65 Maart 8.601.165 8.745.250 1.199.038,19 1.216.460,65 April 8.720.376 8.624.628 1.216.935,18 1.216.934,22 Mei 8.383.275 7.915.245 1.169.741,87 1.116.233,21 Juni 9.686.864 9.433.459 1.349.434,77 1.329.251,77 Juli 10.848.392 10.315.125 1.487.443,84 1.434.749,24 Augustus 1.217.330,88 1.182.553,25 8.712.614 September 8.358.238 1 254.029,18 1.141.396,59 8.979.385 8.055.008 October 1.216.904,46 1.107.134,32 8.723.971 7.810.611 November 1.326.874,09 1.180.509,96 9.598.022 December 8.418.400 107.403.939 14.967.181,07 14.107.611,09 103.259.164 Totaal 1.628.864,21 1.563.235,78 Totaal personenvervoer 16.596.045,28 15.670.846,87 Diversen 172.355,55 196.955,07 Totaal-generaal 16.793.000,35 15.843.202,42 Abonnementen, speciale diensten, enz. REIZIGERS (EXCL. ABONNÉ’B)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 465