Bedrijfsstatistiek stads-tramlijnen. 19B3 1951 1 reizen 2,” ct. ct. Totaal ct. 1782 O,58 1792 4" 140° 1342 26 n n 1) 17.190.338- 1.158’ 48.3894 49.430- 30.391° 30.391° 190 186 182 182 155 131 140 112 160 145 142 115 16.484.864- 1.1193 44.291- 48.020° S7.996’ 30.1503 206 190 196 182 153 129 140 112 159 139 141 112 7,” 2,'1 7,14 Gemiddeld f 1.802.848,93 6.256.969,40 f 8.059.818,33 8,88 0,” 9,25 2,93 O,83 4,32 O,71 2,88 6,05 1,’° 409 7,31 4,95 3.” 2,58 4,28 3,82 5,03 O,08 O,” o,80 O.’° o,58 2,02 l,74 1,” o,98 3,16 l,31 l.03 O,41 1.296.887® 7.827.0628 9.123.9503 5.487.3549 14.611.3052 142.899 61.669.669 603 133 423 104 (158) 70.796.525 692.393 486 120 (181) f 1.951.330,10 6.446.470,88 f 8.397.800^8 1.362.1038 7.831.885' 9.193.988’ 5.531.334- 14.725.322’ 143.608 62.917.401 613.601 428 105 (163) 71.726.888 699.515 488 120 (186) 11,16 12,87 12,44 ct 12,77 12,78 12,78 590.757 74,708 102,538 157,873 8,24 3,03 4,” in dienst per dag fl 596.650 74,708 102,538 15 7,873 Verschil in 14,43 0,70 2,73 214.919,80 550.973,99 f 9.163.694,77 27.374,13 f 9.191.068,90 245,58 337,07 202.662,90 541.331,83 f 8.803.813/16 29.531,65 8.833.344,71 236,69 328,59 (Reizigers op abonnementen 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Totale reizigersopbrengst Extra diensten, mil. vervoer enz Totale opbrengst personenvervoer. Opbrengst per dagkm exploitatielengte baanlengte Opbrengst per reiziger: 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Stroomverbruik. Aantal kWh voor tractie Specifiek stroomverbruik in Wh per afgelegde km Wagenpark. Motorwagens aanwezig op n n Aanhangwagens n n 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December WINTERSEIZOEN. in dienst per dag l,3' 1“ Aantal inwoners van ’s-Gravenhage per 31 Dec. Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in km per 31 December Constructielengte in km per 31 December. (Definitie baanlengte etc. zie blz. 29). Vervoer. Aantal afgelegde mw. km eenmanbediening tweemanbediening Totaal aantal afgel. mw. km Aantal afgel. aw. km Totaal aantal afgelegde w.km Afgelegde w. km per exploitatie km (gem.) Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl.km(gem.) „100 wkm reizen inwoner. (Idem inch autobussen) Aantal reizigers (inch abonné’s), totaal per expl. km (gem.) 100 wkm reizen inwoner (Idem incl. autobussen) Opbrengst personenvervoer. Reizigers op coupons en knipkaarten 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens Gemiddeld motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December. Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December. Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 466