27 Bed rijf sstatistiek autobuslijnen. 1953 1954 Exploitatielengte in km per 31 December Verroer. n n n rt n Opbrengst personenvervoer. J, n Ct. ct. H Totaal 2,60 ct. 12,31 ct 12,63 Wagenpark. Aantal autobussen aanwezig op n o n WINTERSEIZOEN. r n n o n n n n r> n Per autobus en jaar afgelegde km 1 Januari r» n Per autobus en dag afgelegde km 1669 Gemiddeld per dienstdoende autobus 171’ Gemiddeld volgens wagenpark op 31 December. Reizigers op coupons en knipkaarten 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Opbrengst per reiziger 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 1 Januari 31 December 7.592.796 91.716 34.578.912 423.117 461 39.519.307 483.661 527 165,38 0,67 40.603 44.144 187 172 146 1243 134 1258 7.411.620 89.338 31.706.671 387.855 434 36.401.368 445.323 498 151,10 0,62 42.842 39.634 173 187 128 118’ 13,50 O,’8 12,31 6,15 11,11 12,74 130 117' Verschil in 5,23 11,38 12,61 12,64 16,- 10,°5 II,43 4,69 5,98 2,44 2," 9," 9," 6,22 8,37 8,91 5,82 9,45 8,06 8,09 8.»2 81 850 16,8’ 9,17 11 42 10,96 10,92 81,550 O,37 2,91 f 1.105.998,05 3.458.519,83 f 4.564.517,88 107.072,93 278.020,93 f 4.481.226,48 w 103.719,88 f 4.584.946,36 f 953.425,83 3.142.706,79 f 4.096.132,62 125.132,83 303.502,26 f 4.993.152,97 92.356.07 f 5.085.5ÖM4 Opbrengst per dag-km exploitatielengte bus-km Reizigers op abonnementen 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Totale reizigersopbrengst Extra diensten, Rondritten, mil. vervoer, enz. Totale opbrengst personenvervoer Maximum aantal bussen in dienst per dag Gemiddeld ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal bussen in dienst per dag Gemiddeld Aantal afgelegde bus-km Afgelegd per exploitatie-km (gem.) Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km (gem.) 100 bus-km. Aantal reizigers (inel. abonné’s), totaal per expl. km (gem.) 100 bus-km.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 467