28 Bedrijfsstatistiek tramweg Den Haag Rijswijk/Voorburg Delft. 1953 1954 Vervoer. f f Reizigers op abonnementen: WINTERSEIZOEN. 15,- ZOMERSEIZOEN. 5,56 Gemiddeld 1836 O,38 1843 151’ 151® O,” Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen 85.6175 35.6175 45.5603 45.5603 25 25 20 20 17 20 133 165 17 20 13' 163 35.7074 35.7074 45.8617 45.8617 18 20 132 165 20 20 134 1G’ Verschil in o/o Gemiddeld volgens wagenpark op ii ii 25 25 20 20 Wagenpark. Motorwagens aanwezig op >r m Aanhangwagens H 12 34 3,23 4,42 70,10 4,” 4,29 4,29 O,25 O,25 8,29 3,92 4,23 47.532,14 107.178,49 f 1.326.379,20 662,06 f 1.327.041,26 322,40 323,64 279.509,61 892.158,96 f 1.171.668,57 893.523- 911.206' 1.804.729' 160.036 6.627.017 587.658 367 8.050.690 713.904 446 258.117,78 865.994,50 f 1.124.112,28 892.8046 917.234' L8ÏÖ/Ö387 160.507 6.510.088 577.289 360 7.948.042 704.801 439 O,75 0,f° O,66 O,66 1,” 4.8‘ l,22 O,76 1,2‘ 38.103 25.311 68.584 11,234 ll,277 21,712 Maximum aantal motorwagens Gemiddeld aanhangw’agens motorwagens aanhangwagens 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December Opbrengst personenvervoer. Reizigers op coupons en knipkaarten 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t m 31 December Totale reizigersopbrengst Extra diensten, mil. vervoer enz. Totale opbrengst personenvervoer. Opbrengst per dag-km exploitatielengte dag-km baanlengte 37.648 24.150 67.760 ll.234 ll,277 21,712 O.08 O,6» O,29 O,29 1 80 l'so l,29 l,29 l,59 42.311,27 103.827,03 f 1.270.250,58 2.213,92 f 1.272.464,50 309,14 310,33 Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari ,,31 December. Aantal inwoners van Voorburg op 31 December Rijswijk 31 Helft 31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte in km per 31 December Construetielengte in km per 31 December. (Definitie baanlengte etc. zie blz. 29). Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km 1 Januari. 31 December Aantal afgelegde mw. km ahw. Totaal aantal afgelegde wkm Afgelegde wkm per exploitatie km Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km ii ii ii ii 100 wkm Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal per expl. km 100 wkm in dienst per dag H in dienst per dag V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 468