29 F Bed rijf sstatistiek tramweg Den Haag Wassenaar Leiden. 1953 1954 f f f f Aanhangwagens 6.07 Gemiddeld 1792 188' 4,73 133' 1367 2,63 f f 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December 1» n n 19 2.610,85 640.582,79 833.193,64 38.315,3 38.315,3 20 20 20 20 16 19 11’ 15’ 167.995,34 659.552,52 827.547,86 38.591, ’ 38.591. ’ 38.602,8 38.602,8 20 20 20 20 O,62 O,’5 15 19 ll2 15* Verschil in 15 19 122 158 14 65 2.88 O,88 15 19 ll3 154 5,31 l,’5 2,04 2,04 8,93 l,28 O,74 O,71 l,84 O,74 0,5S o,55 2,73 2,73 3,65 O.76 O,70 2,05 21,93 9,04 2,40 81.65 l,20 l,20 O,54 39.380,’ 39.380’ 787.9645 766.3052 1.554.269’ 76.246 3.280.609 160.932 211 4.446.335 218.118 286 47.407.67 109.251,69 989.853,— 2.573,08 992.426,08 133,38 140,66 773.7144 772.056' 1.545.7705 75.829 3.372.736 165.452 219 4.480.596 219.799 292 38.880,14 99.642,42 966.070,42 14.020,88 980.091,30 131,72 139,90 r 24.607 92.728 19330 20,385 38,108 24.759 93.605 19,330 20,385 38,108 Aantal inwoners van Wassenaar op 31 December Leiden 31 Tt«»nlftncrte D in km ner .31 December 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December Baanlengte: de op 31 December met sporen belegde straat- en weglengte, enkel spoor, incl. sporen in medegebruik, excl. rangeer- en ver bindingssporen. Exploitatielengte: de som der exploitatielengten van alle lijnen op 31 December, voor iedere lijn genomen de lengte heen en terug gedeeld door 2, excl. rangeer- en verbindingssporen. Constructielengtehet aantal km spoor op 31 December, incl. rangeer- en verbindingssporen, excl. sporen in medegebruik van andere groep of van vreemde maatschappijen. Reizigers op abonnementen: 1 Januari t/m 31 Maart 1 April t/m 31 December Totale reizigersopbrengst Extra diensten, mil. vervoer, enz. Totale opbrengst personenvervoer Opbrengst per dag-km exploit.lengte dag-km baanlengte. Wagenpark. Motorwagens aanwezig op WINTERSEIZOEN. in dienst per dag H in dienst per dag 5» Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte2) in km per 31 December Constructielengte3) in km per 31 December Vervoer. Aantal afgelegde mw. km o aw. Totaal aantal afgelegde w. km Afgelegde w. km per exploitatie km Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km 100 wkm Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal per expl. km 100 wkm Opbrengst personenvervoer. Reizigers op coupons en knipkaarten Maximum aantal motorwagens aanhangwagens Gemiddeld motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari „31 December Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari 31 December Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 469