i i 1 1 i si 35 35 I l 8 9 I de in de maanden October t./m. December vermelde prijzen zijn voor Bredase spruiten. Duitsland was afnemer in de maanden No vember en December door mislukte oogst aldaar. - 5 5 2 f VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN. de prijzen van diverse groenten op de Groente- en Fruitmarkt. (De prijzen zijn in centen per kt Maand. Uien Spinazie Toelichting. opmerking als bij rode kool. Rode kool Kroten 49.326.81 Transport 53.686,95 BIJLAGE III. ƒ177.562,92 Inkomsten over het dienstjaar 1954. 5.181,10 200,60 A. Havendienst. 1. Algemeen. 76.741,45 Vergoeding voor administratieve diensten t.b.v. 21.504,15 3.707,12 1.800,— Stichting Visafslag s» 11.627,45 II. Vissershaven. Binkhorsthaven. 11.821,90 b. Grote Markt. 3.455,43 Marktgelden. 1.276,85 Heffingen voor het gebruik van loswallen 990,60 9.859,— 7.120,— B. Marktwezen. III. Binnenhavens. 1.156,40 1.388,40 73.633,45 Havenkantoor Laakhaven. I. Groente- en fruitmarkt. 105.471,64 86.224,15 299,26 1. Marktgelden. Totaal ƒ433.708,72 Transporteren 359.776,01 a. f 53.686,95 Transporteren Transporteren ƒ101.031,81 ƒ49.326,81 >5 Transport f 101.031,81 Havenkantoor Loosdumen. f 120.016,26 8.219,85 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Standplaatsen (groente) Gele kool: Boerenkool Knolrapen Spruiten: Achterstallige ontvangsten van vorige dienstjaren (vergoeding premie Ongevallenwet 2e hj. 1953 Stichting Visafslag) k k k 60/90 k 60/100 k 70/135 k 40/60 20/50 20/35 25/45 20/50 25/40 40/50 45/60 50/60 20/40 25/40 30/100 25/40 35/80 25/45 35/45 30/40 30/40 25/30 25/35 1.197,90 171,90 2.123,10 13,62 12/28 20/25 20/24 20/30 9/10 10/12 10 10/12 15/16 50 50/100 35/125 15/40 30/45 20/45 25/36 24/40 15/35 20/35 65/110 25/75 15/25 25/50 18/35 25/30 25/30 25/45 25/45 7/12 6/13 10 7/15 10/22 15/20 20/27 10/18 12/17 12/20 15/20 18/30 10/12 10/12 10/12 10/16 20 20/25 22/25 17/35 22/30 20/25 18/23 18/30 1.757,20 16.116,20 25/27 22/25 25/30 20 18/22 20/25 10/12 12 11/12 10/13 20/25 15/30 15/20 10/30 25/40 18/25 20/35 13/14 12/14 12/14 12/15 9/10 10/14 12/13 13 50/100 70/100 30/75 45/75 40/80 40/80 60/80 45/80 55/85 30.632,35 1.390,50 15/30 35/100 32/100 40/100 18/100 20/100 20/40 40 20/25 20/25 20/25 20 14/20 bos 15/20 10/30 20/30 kg. 25/30 23/35 35/45 40/45 15/30 20/30 15/30 7/40 7/30 10/25 7/25 5/15 8/25 9/16 6/25 6/25 5 8. r T 5 c X o f o o •5 O 27.724 10 708,— 16.106,50 3 o 0Q C Q. S O 70.864,— 1.810,86 446,40 ea o £5 c. 1 d. Liggeld per halfjaar e -x._:- k 50/70 k 60/100 k 70/120 k 50/100 30/85 10/25 6/30 15/30 17/25 16/22 16/35 30/70 a. Standplaatsen (boeken) b. Standplaatsen (bloemen) c. Riviervismarkt d. Retributie markt kramen 150 150 k 100/135 k 30] 80 i k 40/75 20/25 15/20 15/25 10/35 10/25 20/30 25/40 2.741,04 247,17 -47.526,81 b. Standplaatsen (bloemen) c. Standplaatsen diver sen d. Opslagplaatsen. a. Havengeld per reis b. Havengeld per abon nement Liggeld per 14 dagen t ij Pleiziervaartuigen k. Havengeld per reis. Verschillende ont vangsten a. Havengelden b. Kraangelden c. Kadegelden d. Opbrengst geleverd duinwater aan schepen e. Verschillende ontvangsten 18.950,05 - 72.477,05 11.328,30 1.282,70 1.731,90 464,76 - 101.031,81 105,80 60,— - BIJLAGE II. Verloop van uitgedrukt). in de maanden Januari t./m. April kwam d< de vorst de groei tot stilstand met als gevi weinig aanvoer. Waspeen: door de overvloedige regens in de maand Juli t./m. December is de oogst voor 40% n luktdeze omstandigheid en de uitvoer naar I buitenland waren oorzaak van het weergege prijsverloop. in 1953 werd dit artikel in grote hoeveelheden geexporteerdde export bleef in 1954 uit, ter wijl de oogst groot was (maanden Januari t./m. April). de prijzen werden het gehele jaar door beïn vloed door de ongunstige weersgesteldheid, waardoor in binnen- en buitenland veel mis lukte oogst. 2. Opbrengst van pakhuizen enz. a. Huur van de veiling- inrichting b. Huur van pakhuizen en kelders c. Pacht cantinegeb. d. Huur van grond e. Opbrengst duin water Opbrengst toegangs kaarten g. Opbrengst vuilaf voer h. Opbrengst visstand- plaatsen Verschillende ont vangsten 53.686,95- 177.562,92 Transport 359.776,01 II. Algemene markt. a. Herman-Costerstraat. Marktgelden. a. Standplaatsen f b. Opbrengst vishallen. c. Opbrengst rijwiel stalling 182.213,09 k kasproduct. Andijvie: de prijs is over de maanden September t./m. December beïnvloed door het slechte weer en de export. f. Havengeld per reis g. Havengeld per abonnement h. Liggeld per 14 dagen i. Liggeld per half jaar Pleiziervaartuigen 1.078,68

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 480