37 Tot executie van onderpanden werd in het verslag jaar niet overgegaan. hele aflossing van 5 leningen en f 581.307,wegens tussentijdse gedeeltelijke aflossing. Kapitaal. Op het kapitaal werd een bedrag van 749.562,— afgelost. De directeur, BEKINK De exploitatie leverde een batig saldo op van 658,59, welk bedrag, in verband met het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de beheersverordening (Verz. 1933, no. 23), aan de Gemeente werd uitgekeerd. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd dit jaar een bedrag van ƒ296,ontvangen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. 4 Executie. Rekening. Vergoeding voor vervroegde aflossing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 489